Hopp direkte til innhold

Sans og samling (2009)

Bilde av Kåre Dalen i Sansehagen.
Prosjektleder Kåre Dalen i Sansehagen.

Prosjektet er et samarbeid mellom LHL Alvdal og Alvdal kommune om å gi økte tilbud om ulike aktiviteter til de eldre i kommunen.

Prosjektleder: Kåre Dalen

Status: Avsluttet

Varighet: 2010 - 2012

Hovedmålet var å skape økt trivsel, livskvalitet og fremme helse for eldre og deres pårørende. De eldre skal gjennom sosiale og kulturelle tiltak og mosjonstilbud oppleve positivt fellesskap, bedre helse og en mer meningsfylt alderdom.

Resultat

Prosjektet har resultert i en flott sansehage og seterstue i tilknytning til Solsida omsorgsheim i Alvdal kommune. I tillegg har det vært en rekke sosiale og kulturelle samlinger for eldre hjemmeboende og beboere på sykehjemmet. Sansehagen ble offisielt åpnet med stor kulturell tilstelning for 160 frammøtte den 20.juni 2012. Her ble alle givere og frivillige takket.

LHL Alvdal er eier av prosjektet som i hovedsak er finansiert av Extra-stiftelsen Helse og Rehabilitering med kroner 850 000,-. I tillegg er det gitt betydelige midler som pengegaver og utstyr i sansehagen og i seterstua. Kommunen har også delfinansiert prosjektet med kroner 300 000,-.

Bilde av Gunveig Eide og Per Arne Henriksen ved Solsida omsorgshjem.Gunveig Eide og Per Arne Henriksen ved Solsida omsorgshjem.

Prosjektet har vært et inter-sektorielt samarbeid mellom flere frivillige organisasjoner og enkeltpersoner, mellom sju ulike entreprenører/private næringsdrivende og flere enheter i kommunen. De samarbeidende frivillige organisasjoner er: lokalforeningene av Nasjonalforeningen, Revmatikerforbundet og prosjekteier LHL Alvdal.

De private næringsdrivende har lagt ned mange gratis arbeidstimer i grunnarbeidet i hagen og seterstua. Arbeidet har vokst fram takket være en betydelig dugnadsinnsats samt de eksterne midlene og gavemidlene.

Prosjektet har resultert i en god porsjon livskvalitet og helsefremmende aktivitet for både aktører og målgrupper.

De frivillige, som har til dels betydelig snekker- og annen praktisk kunnskap, har langt på vei, og innenfor de økonomiske rammene, selv bestemt tiltakene i etableringen av sansehagen. Takket være bistand fra frivillige hjelpere vil de sosiale og kulturelle samlingene bli videreført etter at prosjektet er avsluttet.

 

Last ned sluttrapport