Hopp direkte til innhold

SMIIL (2004)

Bilde av sydamer med symaskin fra LHLTysvær og Bokn.
Hovedaktiviteten er å drive ulik hobbyvirksomhet i fellesskap.

Skape en møteplass som styrker glede og opplevelse av mestring.

Prosjektleder: Tove Høgemark

Status: Pågående

Prosjektperiode: 2005 - 2006.

SMIIL er eit nærmiljøprosjekt for funksjonshemma, kronisk sjuke og pårørande.

Mål

Prosjektet har hatt som mål å skape ein god møteplass som styrker glede og oppleving av meistring. Aktivitetene foregår på Tysvær-tunet, i samarbeid med kommunen. Hovedaktiviteten er å drive ulik hobbyvirksomhet i fellesskap. Likeså er det opprettet et sangkor, og forskjellige tilstelninger gjennomføres

Gjennomføring

SMIIL som står for Styrke, Meistring, Inspirasjon, Inkludering og Livskvalitet, har vært utgangspunktet for ulike aktivitetar der både medlemmer og ikkje-medlemmer har samla seg fleire gongar i veka.

SMIIL er eit 2-års-prosjekt år 2004-2006. Prosjektet er eit samarbeid mellom LHL Tysvær og Bokn og Tysvær kommune sin Aktivitet og trivsel på Tysværtunet aktivitet- og omsorgssenter. På samlingane er det folk både frå eldreinstitusjonen, service-bustadene og heimebuande i ulike delar av kommunen.

Målgruppa har vore vaksne som av ein eller annan grunn er sett ut av arbeidslivet. Tilbodet er ope for alle. Vi trur på mangfaldet.

Resultat

Mellom 20-90 menneske i alderen 20 til 90 år har malt bilete i akryl og akvarell, malt på porselen, laga glasfat og smykke, deltatt på songkveldar med påfølgjande kveldsmat, deltatt på trim og gått turar i lag. Prosjektet har blitt integrert i LHL Tysvær og Bokn sitt arbeid i lokalmiljøet.

Midler til vidare drift etter prosjektperioden får vi ved sal av produkt frå hobby-gruppa/loddsal/festar. SMIIL har ført fram til at LHL-senteret Regnbuen blei opna 25.november 2006. Regnbuen er ein stad for tilhørighet, oppleving, nettverk, kurs- og aktivitetar, informasjon for å meistre ny livssituasjon.

Vi har laga ein brosjyre som ligg på legesentra, apotek, bibliotek, sjukehuset og er sendt ut til alle medlemmer i LHL Tysvær og Bokn.

 

Last ned sluttrapport