Hopp direkte til innhold

Sprenge noen grenser, sette noen grenser (2010)

Bilde av fire fornøyde deltakere.
Kronisk lungesyke mellom 18 og 30 år fikk tilbud om et mer fleksibelt rehabiliteringsopphold. Her på LHL-klinikkene Glittre.

Utprøving av rehabiliteringsmodell for unge lungesyke med hovedvekt på fleksibilitet, arbeid og utdanning.

Prosjektleder: Frederik Hansen

Status: Pågående

Prosjektperiode: 2011 - 2013. Prosjektet foregikk på Glittreklinikken

Det eksisterer i dag ikke en helhetlig kobling mellom rehabilitering, utdanning og arbeid, og det er det vanskelig for unge voksne å passe inn i et rehabiliteringsforløp. Glittreklinikken har hatt et toårig utviklingsprosjekt knyttet til personer med kronisk lungesykdom i alderen 18 til 30 år. Prosjektets mandat var å utvikle, prøve ut og evaluere en rehabiliteringsmodell som hadde større fleksibilitet enn ordinært institusjonsopphold på fire uker, større fokus på utdanning og arbeid, og et utvidet samarbeid med primærhelsetjenesten og det øvrige helse- og velferdsapparatet.

Gjennomføring

Rehabiliteringsprogrammet gikk over totalt fjorten uker. Deltakerne fikk et startopphold ved Glittreklinikken på én uke, deretter en rehabiliteringsperiode i hjemmemiljøet på tre måneder, etterfulgt av et oppfølgingsopphold ved klinikken på én uke. De ble oppringt etter to måneders rehabilitering i hjemmemiljøet og tre måneder etter endt rehabilitering. Deltakerne fikk tildelt en koordinator i kommunen. Individuell plan var et viktig verktøy i samhandlingen omkring rehabiliteringsprosessen. Deltakerne var tydelige på at tilbudet om to korte institusjonsopphold kombinert med aktivisering i hjemmemiljøet var det som var mest positivt med modellen. Deltakerne var opptatt av rask utredning og opplæring, slik at de raskt kunne komme tilbake til hverdagen. Spesielt de som var under utdanning var klare på at de ikke hadde søkt om et fire ukers rehabiliteringsopphold. Fravær oppleves ofte som viktigere enn selve karakterene.

Bilde av Glenn Erik Vanvik, en av prosjektets deltakere.Glenn Erik Vanvik var en av prosjektets deltakere.

Resultat og videreføring

Rehabiliteringstilbudet gav positive resultater i form av økt tro på egen mestring, økt fysisk og mental helsetilstand, økt sykdomskontroll og reduksjon i antall konsultasjoner hos fastlege.

Resultatene forsterkes tre måneder etter endt rehabilitering:

  • Det kan tyde på at tilbudet bidrar til at flere kommer tilbake i arbeid.
  • Unge bør tilbys rehabilitering der utdanning og arbeid er i hovedfokus – kartlegging av arbeidsevne, arbeidskartlegging, betydning av miljøfaktorer, optimalisering av medisinsk behandling, trening og opplæring.
  • Det bør legges til rette for delte rehabiliteringsopphold kombinert med tett oppfølging i brukernes nærmiljø.
  • Brukerne bør få tilbud om en koordinator i kommunen, med relevant utdanning og erfaring fra arbeid med målgruppen.
  • Nedre aldersgrense for deltakelse bør senkes fra 18 år til 16 år, og man bør vurdere å gjøre tilbudet uavhengig av diagnose.

 

Last ned sluttrapport