Hopp direkte til innhold

Spyt ikke på gulvet (2008)

Prosjektet skal utarbeide veiledere for bruk av brosjyrer for tuberkulosepasienter. Det trengs uveiledere på mange språk for bruk av brosjyrene som kommunikasjonsverktøy, både for helsepersonell og likemenn.

Prosjektleder: Mona Drage

Status: Pågående

Prosjektperiode: 2009 - 2010.

Det er en rekke utfordringer knyttet til behandling og omsorg for personer som rammes av tuberkulose. En av utfordringene er at det er lite kunnskap om sykdommen blant både pasienter, risikoutsatte grupper og helsepersonell. LHL begynte derfor i 2007 å utvikle informasjonsbrosjyrer om tuberkulose.

Gjennomføring

Informasjonsbrosjyrer sprer informasjon mest effektivt når de brukes aktivt i en kommunikasjonsprosess. Derfor har vi gjennom dette prosjektet utviklet veiledere for hvordan brosjyren kan brukes som et kommunikasjonsverktøy; en veileder for helsepersonell og en veileder for likemenn. Med likemenn mener vi tidligere tuberkuloserammede som stiller seg til disposisjon for andre tuberkulosepasienter, for støtte og erfaringsutveksling. Veilederne har blitt utviklet i nært samarbeid med personer fra de to målgruppene. Som en del av prosjektet har vi også holdt foredrag og kurs i pasientkommunikasjon og bruk av brosjyrer for begge gruppene.

Resultat og videreføring

Den overordnede målsettingen for prosjektet er at tuberkulosepasienter og helsepersonell har tilstrekkelig kunnskap om tuberkulose og tuberkulosebehandling. Dette vil bidra til at pasienter mestrer sykdommen bedre, får økt livskvalitet, føler trygghet og er mer åpne om sykdommen overfor familie og nærmiljø. I tillegg vil økt kunnskap bidra til raskere diagnostikk og bedre behandlingsresultater.

Prosjektet er grundig forankret i LHLs organisasjon. LHL vil fortsette å holde kurs i god kommunikasjon og i bruk av brosjyren i framtida, og vi vil fortsette å bruke veilederne som er utviklet i mange år framover.

 

Last ned sluttrapport