Hopp direkte til innhold

Styrking av brukardeltaking (2012)

Prosjektet skal styrke brukardeltaking i kvalitetsutvikling av oppfølgingstenester for personar som lever med kols.

Prosjektleder: Anne-Grethe Halding

Status: Pågående

Prosjektperiode: 2013 - 2014