Hopp direkte til innhold

Tilbake til arbeidet (2005)

Prosjektet går ut på å lage et minirehabiliteringssenter for innbyggere i Vesterålen. Siktemålet er å bygge opp mennesker som er rammet av (særlig) hjerte- og lungesykdom, slik at de kan komme tilbake til arbeidslivet.

Prosjektleder: Kai Ruud, LHL Hadsel

Status: Pågående

Prosjektperiode: 2006 - 2008.

Prosjektet samarbeidet med arbeids- og trygdekontorene (senere NAV) i området.

Bakgrunn

I Vesterålen har det ikke vært noe annet rehabiliteringsopplegg for hjerte- og lungesyke enn den likemannstjenesten LHL har drevet. De nærmeste rehabiliteringssentrene er Valnesfjord (28 mil og ferge) og Skibotn (39 mil).

Målsetting

Vårt overordnede mål var at hjerte- og lungesyke i Vesterålen skulle få en møteplass som bidrar til raskere gjenvinning av helsa. Deler av opplegget skulle også være for pårørende.

Gjennomføring

Det ble laget separate kurstilbud for hjertesyke og lungesyke. Vi har arrangert røykesluttkurs, helgekurs med ulike fagpersoner (medisin, fysioterapi, matlaging) kurs for lungesyke og pårørende. I samarbeid med Nordland Akademi har vi arrangert flere temakvelder med fokus på medisinske spørsmål, og kurs med fokus på kosthold og matlaging. Dette var kurs med god oppslutning, og deltakerne etterlyste flere kurs. LHL Hadsel kommer til å fortsette dette samarbeidet også etter at prosjektet er avsluttet.

Resultater

Prosjektet har gitt de hjerte- og lungesyke i Vesterålen et tilbud som ikke eksisterte fra før. Vi i prosjektet har fått mange kontakter og mye erfaring som vi vil bringe med oss i det videre arbeidet.
Prosjektet har hatt kontakt med ca 110 personer. Det tiltaket som fikk størst oppslutning var hjertekurset. Tidligere erfaringer viser også at hjertesyke er lettere å engasjere enn lungesyke. Dette kommer nok av sykdommens art. De lungesyke kom når utlysningen gikk via helsetjenesten. De aktuelle personene fikk brev fra sykehuset. Dette kan være veien å gå for denne målgruppa.

 

Last ned sluttrapport