Hopp direkte til innhold

"Trætte mænd" (2004)

Det skulle lages en kortfilm om 3 ulike menn som alle har blitt rammet av hjertesykdom.

Prosjektleder: Eva F. Dahr

Status: Pågående

Prosjektperiode: 2006 - 2007.

Forskning og erfaring viser at menn har svært høy terskel for å kommunisere med andre om egen helse, kropp og sykdom. De vil helst ikke snakke om det. Filmens ide og innhold var basert på Ulla-Brit Lilleaas’s forkningsprosjekt ”Maskuline kroppsvaner og helseforståelser – kjønn, kultur, tradisjon og forandring” som bl.a. belyser hvordan menn i ulike klasser og aldere oppfatter sine kroppsvaner, sin helsetilstand og sykdomsforståelse.

Forskningsprosjektet var et samarbeid mellom bl.a. Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke og en idrettsklubb.

Gjennomføring

Det har vært spesielt og utfordrende å lage en film innenfor rammen til Stiftelsen Helse og Rehabilitering og Extramidlene med de krav som stilles til definisjoner, målsetting og rapportering. Denne produksjonen har krevd en, for meg, annerledes tilnærmingsform, som jeg synes har virket skjerpende for valg av både utrykk og innhold. Jeg har måttet formulere hensikten med filmen tydelig både faglig og kunstnerisk, og forsøkt å lose et utradisjonelt prosjekt gjennom systemet.

Resultat

Trætte Mænd er en dramatisert kortfilm som på en underholdene måte skal sette fokus på tematikken.

Trætte Mænd ønsket å fokusere på holdninger til sykdom, kropp og helse, og gjøre dette tema mer synlig i offentligheten. Filmen viser mennenes måte å takle sykdom på, og hvordan de lever livet sitt videre med sykdommen. Gjennom filmmediet ville vi kunne nå helt andre og nye målgrupper med kunnskap og informasjon om tema.

Det har vært lærerikt og morsomt, og ikke minst fordi det i den andre enden var en eierorganisasjon, Landsforeningen for hjerte- og lungesykdom, LHL, med store forventninger og stort ønske om et produkt de kunne dra stor nytte av.

 

Last ned sluttrapport