Hopp direkte til innhold

Trening av opererte lungekreftpasienter (2011)

Prosjektet er en del av et doktorgradsprosjekt og undersøker effekt av trening på nyopererte lungekreftpasienter gjennom en 20 ukers treningsstudie.

Prosjektleder: Elisabeth Edvardsen

Status: Pågående

Prosjektperiode: 2012-2013.

På grunn av langvarig sigarettrøyking har majoriteten av lungekreftpasienter varierende grad av KOLS og/eller hjerte- karsykdom. Operasjon er den helbredende behandlingsformen, men påvirker lungefunksjonen og funksjonsevnen i negativ retning. Opptrening etter endt behandling er således avgjørende for en god livskvalitet.

Kunnskap om effekt av trening på denne pasientgruppen er imidlertid svært lav. Prosjektet er en del av et pågående doktorgradsprosjekt; FALC-studien (Fitness, Activity and Lung Cancer) som har som mål å studere effekt av kondisjon- og styrketrening på pasienter som er operert for lungekreft, samt se på treningstoleranse hos de som mottar tilleggsbehandling. Prosjektet som har mottatt støtte fra ExtraStiftelsen gjelder treningsveilederprogrammet i denne studien.

Gjennomføring

Pasientene som har deltatt i prosjektet er under 80 år og bosatt i Oslo, Akershus, Vestfold, Hedmark og Oppland. Alle har nylig vært operert for lungekreft og alle ble grundig undersøkt med måling av fysisk form og lungefunksjonsundersøkelser før operasjon. Ca fem uker etter operasjon ble pasientene re-testet på ny og trukket enten til treningsgruppe eller kontrollgruppe. Treningen har foregått i nærheten av pasientens hjemsted, tre timer pr uke og i 20 uker med bl.a. en egen personlige trener.

Resultater og videreføring

79 pasienter ble inkludert i prosjektet, hvorav 59 ble randomisert til enten trening- eller kontrollgruppe. På grunn av forsinkelser i inklusjonsprosessen pågår studien fremdeles for 10 pasienter. På nåværende tidspunkt har man derfor ikke resultater å vise til med hensyn til treningseffekt.  Erfaring så langt viser imidlertid at pasientene tåler hard trening meget godt, har høy fremmøteprosent og er meget godt fornøyde med treningsopplegget. For øvrig klarer svært få av pasientene å gjennomføre trening under pågående cellegiftbehandling. Dette på grunn av bivirkninger.

På grunn av en noe forsinket inklusjonsperiode vil prosjektet fortsetter med egne midler i 2013 til siste pasient har avsluttet treningsperioden i april 2013. Alle resultater vil bli bearbeidet og publisert i internasjonale tidsskrift samt presentert på kurs og kongresser

 

Last ned sluttrapport