Hopp direkte til innhold

Treningsklinikk (2007)

Fysisk trening i behandling av schizofreni for å redusere risiko for hjerte-karsykdom. Målet er at 80 prosent av pasientene skal delta på ukentlig trening.

Prosjektleder: Geir Nilsberg / Gunnar Morken

Status: Pågående

Prosjektperiode: 2008 - 2009

Ved å trene opp den fysiske kapasiteten for pasienter med psykiske lidelser og schizofreni, er målet å redusere risiko for hjerte-karlidelser og andre livsstilssykdommer.

Bakgrunn

Pasienter med schizofreni har dobbelt så stor risiko for å dø av hjerte-karsykdom som normalbefolkningen. Årsaken er blant annet medikamentelle bivirkninger samt usunn livsstil med mye røyking, usunt kosthold og lite mosjon. Internasjonal litteratur anbefaler derfor at somatiske helse gis høyere prioritet i behandling av schizofreni.

Treningsklinikken skal være et målrettet spesialisttilbud som gjennom å bedre fysisk kapasitet, skal forebygge og behandle livsstilssykdom og bedre somatisk helse og livskvalitet hos mennesker med schizofreni.

Gjennomføring

St. Olavs Hospital, avd. Østmarka, har i to år hatt samarbeid med stiftelsen Helse og Rehabilitering og LHL om å bygge opp en Treningsklinikk for å redusere risiko for hjerte-karsykdom. Treningsklinikken ble organisasjonsmessig plassert under spesialpoliklinikken ved avd. Østmarka, og klinikken er blitt utstyrt med moderne treningsapparater for utholdenhet- og styrketrening. Trening er gjennomført som en behandling, levert av et tverrfaglig behandlingsapparat bestående av fysioterapeut, idrettsfysiolog, psykiatrisk sykepleier, leger og psykologer.

Resultat og videreføring

Treningsklinikken behandlet 143 og 211 pasienter i henholdsvis 2008 og 2009. Det ble gjennomført 2536 og 4100 behandlinger ved klinikken i henholdsvis 2008 og 2009.  Treningsklinikken har vist at fysisk trening er gjennomførbart og er effektivt i behandling av mennesker med alvorlig sinnslidelse.

St. Olavs har vedtatt at Treningsklinikken skal fortsette driften og har bevilget 2,4 mill kr til rehabilitering av nye lokaler. Treningsklinikken vil på en permanent basis fortsette med forskning, behandling og formidling vedrørende trening som en behandlingsmetode.

 

Last ned sluttrapport