Hopp direkte til innhold

Trim og trivsel ved Bångråttjønn (2013)

Prosjektet skal anlegge tursti rundt et skogstjern for å legge området til rette for fysisk aktivitet for kronisk syke og funksjonshemmede.

Prosjektleder: Per Steinar Løkken

Status: Pågående

Prosjektperiode: 2014

LHL Skjåk skal i samarbeid med Dønfoss vel bygge tursti rundt Bångråttjønn og legge til rette for trimaktivitet på og langs stien. Slik vil naturområdet bli bedre tilgjengelig for brukergrupper med funksjonshemming og svekket helse. Med dugnadsinnsats er det allerede laget bålplass og gapahuk i området. Dette vil i tillegg til trimaktivitet gi rom for sosialt samvær i trivelige omgivelser.