Hopp direkte til innhold

Trygg og sterk (2011)

Prosjektet skulle prøve ut metodikk og undersøke grunnlaget for å etablere et nytt lavterskel treningstilbud for hjerte- og lungesyke i Trondheim.

Prosjektleder: Lars Petter Myrene, Røros Rehabilitering avd. Trondheim

Status: Pågående

Prosjektperiode: 2012-2013.

Bakgrunnen for prosjekt “Trygg og sterk” var at LHLs  lokallag i Trondheim savnet et lavterskel treningstilbud hvor hjerte-  og lungesyke kunne få treningsveiledning i trygge omgivelser. Et treningstilbud utover det treningsgruppene ledet av likemenn kunne gi. Mange hjerte- og lungesyke har ofte problemer med å gjennomføre trening på egenhånd. Noe som relativt raskt kan medføre funksjonssvikt.  Mange opplyser også at angst og usikkerhet rundt risikoen med trening gjør at de ikke oppsøker treningstilbud. Målet med prosjektet ble derfor å prøve ut metodikk og undersøke grunnlaget for å etablere et nytt lavterskel treningstilbud for hjerte- og lungesyke i Trondheim.

Gjennomføring

Tross omfattende markedsføring lyktes ikke prosjektet med å rekruttere nok deltakere. Når det gjaldt dialogen med Trondheim kommune, resulterte denne i at man ikke kom fram til andre rekrutteringskanaler enn å legge ut informasjonsbrosjyren om prosjektet på fastlegekontorene. Dette medførte at vi ikke klarte å gjennomføre opprinnelig antall treningsgrupper.

I løpet av prosjektperioden ble det gjennomført 5 treningsgrupper med 4-7 deltagere i hver gruppe, totalt 29 deltagere. Treningen har vært gjennomført som en kombinasjon av utholdenhetstrening ved bruk av 4x4 intervalltrening på tredemølle, styrketrening i gruppe og ledet gruppetime i sal. Utholdenhetstreningen ble regulert av pulsbelte og Borg-skala (6-20). Styrketreningen ble gjennomført ut fra maksimal styrke test ved inntak (3 repetisjon maksimum). Gruppetimen i sal ble gjennomført som hjerte- og lungetrim av en fysioterapeut.

Resultat og videreføring

Deltagerne opplyste at de etter gjennomførte 10 uker med trening 2 ganger per uke følte seg trygge nok til å trene på egen hånd. Flere bekreftet også dette ved å fortsette treningen ved ordinære treningssenter og lignende tilbud. Uten statistisk data på resultat av selve metodikken kan vi ikke si noe om framgang/tilbakegang av fysisk funksjonsnivå.

Prosjektet konkluderer med at den type treningstilbud prosjektet skapte kan være med på å gi deltakerne den trygghet som skal til for å få denne gruppen i trening. Videreføring vil derfor være avhengig av en god plan for rekruttering slik at deltagerne ikke opplever hindringer knyttet til helse, henvisning, transport og finansiering for å delta.

 

Last ned sluttrapport