Hopp direkte til innhold

Slik søker du midler fra ExtraStiftelsen

Har du et forskningsprosjekt du ønsker å realisere? Eller mangler du penger til å sette i gang et helseprosjekt? Da kan du søke midler fra ExtraStiftelsen gjennom LHL.

Kanskje du er forsker? Kanskje du har en idé til et helseprosjekt? Eller kanskje er du med i et LHL-lag som trenger ��konomisk støtte til å sette en god idé ut i livet? Da er det bare å kaste seg rundt og utarbeide en god prosjektsøknad nå!

Hva slags prosjekter kan få støtte?

ExtraStiftelsen er frivillighetens egen stiftelse. Som en sentral aktør innen frivillighet og helse bidrar stiftelsen til å realisere prosjekter og forskning som fremmer fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet.

Det er mulig å søke prosjektmidler fra ExtraStiftelsen til ulike tiltak og prosjekter på helseområdet og til medisinsk, helsefaglig og samfunnsvitenskapelig forskning. Prosjektene kan spenne fra små, lokale aktiviteter ledet av ildsjeler til større forskningsprosjekter. For å søke midler fra ExtraStiftelsen må man samarbeide med en av stiftelsens søknadsorganisasjoner, og søknaden må sendes inn via denne.

Les mer på www.extrastiftelsen.no

Alt som kan knyttes opp mot hjerte-, kar- og lungesykdom, kan være tema for en søknad via søkerorganisasjonen LHL. Tildelingsresultatet for årets søknadsrunder vil være klart mot slutten av året.

Nærmere 240 millioner kroner fordeles hvert år

Takket være Extra-spillet, som vises på NRK 1 hver uke, har ExtraStiftelsen gjennom en rekke år kunnet finansiere forskning og frivillige helseprosjekter over hele landet. Extra-spillet eies av Norsk Tipping og ExtraStiftelsen mottar årlig en fast andel av Norsk Tipping sitt spilloverskudd. Dette overskuddet fordeles etter en fast fordelingsnøkkel til forskning og helseprosjekter.

Husk å søke innen fristene

Søknadene leveres elektronisk. For å få tilgang til søknadsportalen ExtraWeb må søker sende en kort beskrivelse av prosjektet og oppgi kontaktinformasjon på søker/prosjektleder på e-post til LHLs prosjektrådgiver: Irene Steinsvik, e-post: irene.steinsvik@lhl.no Dette gjøres i god tid før LHLs interne søknadsfrister som er som følger:

Forskning: 1. mai

Les mer: Slik søker du om forskningsmidler.

Helseprosjekter: 15. februar (gjelder fra 2017) og 15. august

Les mer: Søknad om midler til helseprosjekter.

ExtraExpress: 15. mars og 15. september

ExtraExpress er en søknadsordning for ExtraStiftelsens 31 medlemsorganisasjoner (LHL er en av disse), og det er fortrinnsvis lokale lag og foreninger som kan søke om midler til aktiviteter og tiltak.

Søknadsbeløp: mellom 5.000 og 30.000 kroner. Les mer om ordningen på www.extrastiftelsen.no eller kontakt LHL sin prosjektrådgiver.

Få hjelp til å søke

Ta gjerne kontakt med LHL sin kontaktperson inn mot ExtraStiftelsen, prosjektrådgiver Irene Stensvik på e-post: irene.steinsvik@lhl.no eller telefon 957 06 313 dersom du har behov for veiledning i søknadsprosessen.