Hopp direkte til innhold

FoU-prosjekter

En oversikt over noen av forskningsprosjektene i LHL.

Birk-opp

Birkebeinere lever lenger, men har mer hjerteflimmer

B-vitaminer, hjertesykdom og kreft

Randomisert studie av b-vitamintilskudd hos 3000 pasienter med koronarsydom.

Effekt av lungerehabilitering på søvn og søvnkvalitet hos kronisk lungesyke

Kan lungerehabilitering bedre søvnkvaliteten hos mennesker med kols?

ERAC som markør for hjertesykdom

Er det en sammenheng mellom en biokjemisk markør for revmatisk sykdom og utbredelsen av koronar hjertesykdom?

Forskning på kliniske data ved Feiringklinikken

LHL-klinikkene Feiring har en stor database med opplysninger om alle som er angiografisk utredet ved klinikken siden 1999. Dataene gir grunnlag for...

Fremtidens hjerterehabilitering

Har ulike diagnosegrupper ulike behov og ulike effekter av den nåværende modellen for rehabilitering av hjertesyke?

Hjerteløftet

Prosjektet vil prøve ut en modell for forebygging av hjertesykdom, der spesialist- og primærhelsetjenesten sammen bidrar for å bruke medikamentelle...

Hvordan stoppe blødninger etter PCI eller angiografi?

En enkel kompresjonsrull er en effektiv og billig metode for å hindre blødning etter undersøkelse av hjertet med koronar angiografi eller PCI.

Influensavaksine til pasienter etter hjerteinfarkt

Studien tar sikte på å dokumentere nytten av vaksinasjon mot sesonginfluensa hos personer med akutt hjerteinfarkt.

Kols og hvileløs søvn

Hos noen kolspasienter øker blodets CO2-innhold under søvn. Sovemidlet Zopiklone bedrer søvnkvaliteten, men på bekostning av dårligere pusting og...

Kols, oksygen og lungeventilasjon

Kan ekstra oksygen gi mindre tung pust og lavere hjertefrekvens eller blodtrykk under fysisk aktivitet hos kolspasienter?

Livskvalitet, helsestatus og mestringsevne hos kols-pasienter

Et doktorgradsarbeid om effekt av lungerehabilitering på fysisk og følelsesmessig funksjon.

Lungesarkoidose; fatigue og trening

Prosjektet skal undersøke effekten av ulike treningsmetoder og hvilken effekt disse har på akutt fatigue for pasienter med sarkoidose i lungene.

Hjertescreening av deltakere i kondisjonskrevende konkurranser

Kan målrettet screening, ved hjelp av spørreskjema og risikoskåring, av senior kvinner og menn som konkurrerer i kondisjonsidretter være egnet til ...

Oksygen, andpustenhet og fysisk aktivitet

Effekt av ekstra oksygentilførsel på dyspnoe og arbeidstoleranse hos KOLS-pasienter som gis langtids oksygenbehandling

Opp i det blå med kols

Et forskningsprosjekt om kolspasienter og flyreise. Formålet var å undersøke forekomst av symptomer samt vurdere behov for supplerende oksygen unde...

Pasientoppfølging etter hjerteutblokking

Risikofaktorer for nye hjertehendelser etter Perkutan Coronar Intervensjon (PCI). En brukerdrevet e-helse intervensjon i tidlig rehabilitering...

Risiko forbundet med høyintensiv kondisjonstrening hos hjertepasienter

Er det sikkert å trene på høy intensitet under rehabilitering av hjertepasienter?

Små "listige" dytt i spisesalen gir bedre mathelse

Små dytt, eller endringer i spisesalen, på LHL-klinikkene Feiring fremmet sunnere matvalg hos pasientene. Saltinntaket gikk ned med 22 prosent, men...

Styrketrening for kols-pasienter: belastningen må opp om det skal monne

Kols-pasienter har ofte svake muskler i bena, men styrketrening kan hjelpe.

Testing av fysisk funksjonsevne hos pasienter med kols

Hva sier balanse, ganghastighet og hvor fort man reiser seg om fysisk funksjon hos mennesker med kols?

Trygg og sterk

Etablering av et nytt lavterskel treningstilbud for hjerte- og lungesyke i Trondheim.

Å leve med oksygenbehandling - fakta, spørsmål og svar

Utvikling av en informativ og brukervennlig brosjyre som inkluderer alle aspekter ved det å bli eller være oksygenbruker eller å være pårørende til...