Hopp direkte til innhold

Å leve med oksygenbehandling - fakta, spørsmål og svar

Utvikling av en informativ og brukervennlig brosjyre som inkluderer alle aspekter ved det å bli eller være oksygenbruker eller å være pårørende til oksygenbruker.

For noen pasienter med alvorlig lungesykdom vil behandling med langtids oksygen (LTOT) bli en realitet i sykdommens siste fase. Behandlingen vil vare livet ut og innebærer til dels store praktiske konsekvenser for brukeren.

Oksygenet gis på nesekateter fra en beholder, og bruk av oksygen krever god kunnskap om både selve utstyret, men også forholdsregler knyttet til gassen oksygen og kjennskap til hvordan oksygenet skal brukes i de ulike hverdagssituasjonene.

Spørsmålene blir mange når man som alvorlig syk skal starte en så krevende behandling, og en brosjyre vil være et "oppslagsverk" for å få svar på alle mulige spørsmål om å leve med oksygenbehandling.

Målsetning

Målet med prosjektet var å utvikle, trykke og distribuere en informativ og brukervennlig brosjyre som inkluderer alle aspekter ved det å bli eller være oksygenbruker eller å være pårørende til oksygenbruker. Brosjyren skulle også kunne brukes av helsefaglig personell i primærhelsetjenesten som møter oksygenbrukeren utenfor sykehus.

Målgruppe

Lungesyke pasienter som skal bli eller som allerede er oksygenbrukere, deres pårørende og helsepersonell, spesielt fra førstelinjetjenesten.

Prosjektets betydning

Vi tror at en brukervennlig og informativ brosjyre vil bidra til at oksygenbrukeren sammen med pårørende mestrer hverdagen og kan opprettholde god livskvalitet. Brosjyren skal også bidra til at førstelinjetjenesten har lett tilgang på grunnleggende og praktisk informasjon om bruk av oksygen for personer med kronisk lungesykdom.

Samlet håper vi at en oksygenbrosjyre vil bidra til et godt opplæringstilbud til oksygenbrukere, pårørende og ansatte i førstelinjetjenesten.

Prosjektgruppe

  • Anne Edvardsen, LHL-klinikkene Glittre  - prosjektleder
  • Hilde Rønningen, LHL

Registrering av prosjektet

Publikasjoner

Rønningen HA, Edvardsen A (redaksjon). Til deg som bruker oksygen. LHL-brosjyre (2012). 

Last ned brosjyren her.