Hopp direkte til innhold

B-vitaminer, hjertesykdom og kreft

Randomisert studie av b-vitamintilskudd hos 3000 pasienter med koronarsydom.

Marta Ebbing disputerte 17.9.2010 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Homocysteine-lowering clinical trials in Norway. Cardiovascular and cancer outcomes in the Western Norway B Vitamin Intervention Trial and the Norwegian Vitamin Trial”.

Hovedveileder: Ottar Nygård, Haukeland Universitetssykehus

Bakgrunn og målsetting

To av fem i den norske befolkningen dør av hjerte- og karsykdom som hjerteinfarkt og hjerneslag. Det er derfor viktig å utforske mulige forebyggende og behandlende metoder for denne typen sykdom. Homocystein er en aminosyre som dannes i kroppen og som kan måles i blodet.

I en lang rekke observasjonsstudier er det funnet sammenheng mellom mengden homocystein i blodet og risiko for hjerte- og karsykdom. Jo høyere homocystein, desto høyere risiko for å få sykdom, eller for mer alvorlig utvikling av sykdommen. Homocystein kan enkelt senkes ved tilskudd av de syntetiske B-vitaminene folsyre og B12.

På bakgrunn av den observerte sammenhengen mellom homocystein og sykdomsrisiko, ble følgende spørsmål stilt: Hjelper det for hjertepasienter å senke homocystein med B-vitaminer?

Metode

Avhandlingen tar for seg effekten av homocystein-senkende behandling hos nærmere 7000 hjertepasienter som deltok i to kliniske forsøk i Norge i perioden 1998 til 2005. Halvparten av pasientene, tilfeldig bestemt ut fra loddtrekningsprinsipp, fikk behandling med folsyre og B12. Pasientene ble fulgt med hensyn til videre sykdomsutvikling, kreftforekomst og dødelighet ut år 2007.

Resultater

B vitaminene senket homocystein betydelig, men det viste seg at dette ikke ga noen gunstige helseeffekter, verken på kort eller litt lengre sikt. Hos de pasientene som hadde høyt homocystein ved starten av forsøket, var B-vitamin behandlingen forbundet med øket risiko for hjerteinfarkt, hjerneslag og død på grunn av hjerte- og karsykdom. I tillegg var det øket kreftforekomst, kreftdødelighet og total dødelighet blant pasientene som hadde fått folsyre og B12, sammenliknet med pasientene som ikke hadde fått slik behandling.

Konklusjon

Oppsummert har avhandlingen vist at det ikke er noen grunn for hjertepasienter uten påvist B-vitaminmangel å ta tilskudd med folsyre og B12 for å senke sitt homocystein. Slikt tilskudd kan være ugunstig for helsen. Det bør forskes videre på sammenhenger mellom B-vitaminer, homocystein og helse for å forklare disse resultatene.

Publikasjoner

M. Ebbing, Ø. Bleie, P. M. Ueland, J. E. Nordrehaug, D. W. Nilsen, S. E. Vollset, H. Refsum, E. K. Pedersen and O. Nygård. Mortality and cardiovascular events in patients treated with homocysteine-lowering B vitamins after coronary angiography: a randomized controlled trial. JAMA. 2008 August 20;300(7):795-804.

M. Ebbing, K. H. Bønaa, E. Arnesen, P. M. Ueland, J. E. Nordrehaug, K. Rasmussen, I. Njølstad, D. W. Nilsen, H. Refsum, A. Tverdal, S. E. Vollset, H. Schirmer, Ø. Bleie, T. Steigen, Ø. Midttun, Å. Fredriksen, E. K. Pedersen and O. Nygård. Combined analyses and extended follow-up of two randomized controlled homocysteine-lowering B-vitamin trials. J Intern Med. 2010 August 4; doi:10.1111/j.1365-2796.2010.02259.x

M. Ebbing, K. H. Bønaa, O. Nygård, E. Arnesen, P. M. Ueland, J. E. Nordrehaug, K. Rasmussen, I. Njølstad, H. Refsum, D. W. Nilsen, A. Tverdal, K. Meyer and S. E. Vollset. Cancer incidence and mortality after treatment with folic acid and vitamin B12. JAMA. 2009 November 18;302(19):2119-26.

Avhandlingen er tilgjengelig via Bergen Open Research Archive her: https://bora.uib.no/handle/1956/4263