Hopp direkte til innhold

Birk-opp

Birkebeinere lever lenger, men har mer hjerteflimmer

Samarbeidsprosjekt mellom Oslo Universitetssykehus, Ullevål og Feiringklinikken. Kartlegging av fysisk form, hjerterytmeforstyrrelser, sykelighet og dødelighet hos eldre Birkebeinere. Dette er en 28-30 års oppfølgingsstudie. Avhandling ferdig i 2011 viste at Birkebeinere lever lengre, men har økt forekomst av atrieflimmer.

Prosjektgruppe

  • Jostein Grimsmo, lege, LHL-klinikken Feiring - prosjektleder

Publikasjoner

Grimsmo J. Cardiorespiratory function, atrial fibrillation and cardiovascular health effects of long-term endurance training in three different age groups of former or current long distance cross-country skiers. A 28-30 year follow-up study. PhD-avhandling Universitetet i Oslo (2011). Les avhandlingen

Grimsmo J, Maehlum S, Moelstad P, Arnesen H. Mortality and cardiovascular morbidity among long-term endurance male cross country skiers followed for 28-30 years. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports 21: e351 - e358 (2011) doi: 10.1111/j.1600-0838.2011.01307.x. | Pubmed: 21477204.

Grimsmo J, Grundvold I, Maehlum S, Arnesen H. Echocardiographic evaluation of aged male cross country skiers. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports 21: 412 - 419 (2011) doi: 10.1111/j.1600-0838.2009.01054.x | Pubmed: 20136762.

Grimsmo J, Arnesen H, Mæhlum S. Changes in cardiorespiratory function in different groups of former and still active male cross-country skiers: a 28–30-year follow-up study. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports 20: e151 - e161 (2010) doi: 10.1111/j.1600-0838.2009.00931.x | Pubmed: 19422661.

Grimsmo J, Grundvold I, Maehlum S, Arnesen H. High prevalence of atrial fibrillation in long-term endurance cross-country skiers: echocardiographic findings and possible predictors--a 28-30 years follow-up study. European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation 17: 100 - 105 (2010) doi: 10.1097/HJR.0b013e32833226be | Pubmed: 20065854.

Grimsmo J, Arnesen H. The relationship between exercise and the healthy heart: trouble in paradise?. Expert review of cardiovascular therapy 8: 1047 - 1048 (2010) doi: 10.1586/erc.10.69 | Pubmed: 20670180.

Kan hjerteflimmer forebygges?

For å forebygge hjerte- og karsykdom, også hjerteflimmer, er det viktig med sunne levevaner, både når det gjelder sunt kosthold, regelmessig mosjon og stress.

Du bør også følge opp den medisinske behandlingen som du kommer frem til i samråd med legen.

Noen vil merke at de lettere får hjerteflimmeranfall i spesielle situasjoner, og lærer seg til å ta hensyn til det. 

Jostein Grimsmo

Jostein Grimsmo

Idrettslege. Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering.
LHL-sykehuset Gardermoen

PhD på fysisk funksjon, sykelighet og dødelighet og forekomst av atrieflimmer hos middelaldrende og eldre birkebeinere.

Jostein ble ansatt ved Hjerterehabiliteringsavdelingen ved Feiringklinikken i 2001 og i FoU i LHL fra 2014. Arbeidet perioder deltid i Gjensidige Forsikring og kortere periode i Olympiatoppen. Kombinert avdelingsoverlege hjerterehabiliteringsavdelingen og Avdelingsleder Kvalitet og FoU fra 2016. I FoU ansvarlig for forskningsvirksomheten i LHL på forskning relatert til hjerte.

https://app.cristin.no/persons/show.jsf?id=12680