Hopp direkte til innhold

Effekt av lungerehabilitering på søvn og søvnkvalitet hos kronisk lungesyke

Kan lungerehabilitering bedre søvnkvaliteten hos mennesker med kols?

Søvnforstyrrelser er vanlig, men ofte udiagnostisert hos pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) og andre kroniske lungesykdommer. Søvnforstyrrelser er vanlig, men ofte udiagnostisert hos pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) og andre kroniske lungesykdommer. 

Prosjektet tar sikte på å identifisere søvnforstyrrelser hos kronisk lungesyke pasienter ved LHL-klinikken Skibotn, og samtidig evaluere effekten av et fire ukers lungerehabiliteringsprogram på søvn og søvnkvalitet. Det vil bli brukt spørreskjemaene "Pittsburg Sleep Quality Index (PSQI)" og "Short-Form Health Survey (SF-36)". I tillegg utføres nattregistrering med pulsoksymetri (SpO2%) for screening av kronisk respirasjonssvikt og obstruktivt søvnapne syndrom (OSAS). Prosjektet tar sikte på å identifisere søvnforstyrrelser hos kronisk lungesyke pasienter ved LHL-klinikkene Skibotn, og samtidig evaluere effekten av et fire ukers lungerehabiliteringsprogram på søvn og søvnkvalitet. Det vil bli brukt spørreskjemaene "Pittsburg Sleep Quality Index (PSQI)" og "Short-Form Health Survey (SF-36)". I tillegg utføres nattregistrering med pulsoksymetri (SpO2%) for screening av kronisk respirasjonssvikt og obstruktivt søvnapne syndrom (OSAS).

Pasienter som får diagnostisert slik komorbiditet, vil bli henvist videre til Universitetssykehuset Nord Norge for utredning og behandling av disse sykdommer. 

Prosjektgruppe

  • Audhild Hjalmarson, Universitetssykehuset Nord-Norge - prosjektleder
  • Monica Wennberg, LHL-klinikkene Skibotn

Registrering av prosjektet

  • Regional etisk komité: 2013/1450