Hopp direkte til innhold

Influensavaksine til pasienter etter hjerteinfarkt

Studien tar sikte på å dokumentere nytten av vaksinasjon mot sesonginfluensa hos personer med akutt hjerteinfarkt.

Man har observert økende forekomst av hjertekarsykdomstilfeller etter influensaepidemier. Selv om man anbefaler sesongvaksine til pasienter med hjertesykdom, er det vitenskapelige grunnlaget ikke på høyeste nivå (klasse 1A). Pasienter blir i dag ikke tilbudt vaksine rutinemessig under sykehusopphold for hjerteinfarkt.

Studien tar sikte på å studere effekten av vaksine mot sesonginfluensa hos pasienter med hjerteinfarkt (og som ikke allerede har bestemt seg for vaksine) for å se om man finner er reduksjon av hjertehendelser i denne risikopopulasjonen.

Studien er en internasjonal multisenter studie med legemiddelutprøving. Totalt skal 4400 pasienter som er inne til angiografi/PCI ved hjerteinfarkt rekrutteres ved PCI sentre i sju ulike land. Pasientene vil randomiseres til entenn å få influensavaksine (Vaxigrip) eller placebo (narremedisin), og inklusjonen foregår kun i influensasesongen. Alle pasientene vil følges i (minimum??) ett år, og endepunktene er forekomst av totaldød, nytt hjerteinfarkt og stenttrombose. 

Prosjektgruppe: 

Prosjektleder: Ole Fröbert (Örebro, Sverige)
PCI sentre: Sverige, Danmark, Norge, Skottland, Latvia, Tsjekkia og Ungarn. 

Finansiering: 

Støttet økonomisk av Svensk hjerte- og lunge organisasjon
Støttet av Dansk Hjerteorganisasjon
Støttet av Sanofi Paseteur MSD (som skaffer Vaxigrip)

Godkjenninger:

REK: 2017/362 
Clinical Trials: