Hopp direkte til innhold

ERAC som markør for hjertesykdom

Er det en sammenheng mellom en biokjemisk markør for revmatisk sykdom og utbredelsen av koronar hjertesykdom?

Prosjektet tar sikte på å finne sammenheng mellom en biokjemisk markør i blod som i første omgang ble utviklet for brukt i diagnostikken av rheumatisk sykdom (ERAC = EDTA Resistent S100A12 Complex) og utbredelsen av koronar hjertesykdom. Man har observasjoner som tyder på at denne markøren kan stige betydelig ved koronarsykdom.

Man ville undersøke om markøren kunne brukes for å predikere utbredelsen av hjertesykdom hos pasienter som legges inn til koronar angiografi. Studien er gjennomført med inklusjon av 200 pasienter.

Alle data er analysert, og det later ikke til å være noen sammenheng mellom ERAC og hjertesykdom

Prosjektgruppe

  • Ivana Hollan, Revmatismesykehuset Lillehammer - prosjektleder
  • Per Mølstad, LHL-klinikken Feiring - veileder