Hopp direkte til innhold

Forskning på kliniske data ved Feiringklinikken

LHL-klinikkene Feiring har en stor database med opplysninger om alle som er angiografisk utredet ved klinikken siden 1999. Dataene gir grunnlag for vitenskapelige studier.

Databasen er med jevne mellomrom blitt oppdatert med data for overlevelse fra Folkeregisteret, senest i 2015. Med bakgrunn i databasen er det i løpet av de siste årene blitt publisert en rekke studier som omhandler overlevelse etter PCI, bypasskirurgi og klaffekirurgi. Man har sammenlignet overlevelse mellom diabetikere og ikke-diabetikere, og mellom kvinner og menn med kransåresykdommer. Videre er det sett på innflytelse av forskjellige forhold ved hjertekirurgiske inngrep og deres effekt på senere overlevelse.

Det planlegges videre oppfølginger av denne databasen for vitenskapelige studier der langtidsoverlevelse i forskjellige grupper vil være et sentralt tema. 

Publikasjoner

Mølstad P, Rødevand O. Survival in type 1 and type 2 diabetes in a population referred for invasive evaluation of coronary disease. Cardiology 2018;139(1):43-52. doi: 10.1159/000484235Pubmed: 29224016. 

Mølstad P, Moer R, Rødevand O. Long-term survival after coronary bypass surgery or percutaneous coronary intervention. Open heart 2016; 3: e000489. doi: 10.1136/openhrt-2016-000489. Pubmed: 27843567.

Mølstad P. Survival difference between coronary bypass surgery and percutaneous coronary intervention. Scand Cardiovasc J. 2015 Aug;49(4):177-82. doi: 10.3109/14017431.2015.1041422Pubmed: 25919046.

Almdahl SM, Rynning SE, Veel T, Halvorsen P, Mølstad P. Postoperatively Increased Serum Alanine Aminotransferase Level Is Closely Associated with Mortality after Cardiac Surgery. Thorac Cardiovasc Surg. 2014 Oct 31. doi: 10.1055/s-0034-1393958. Pubmed: 25361015. 

Almdahl SM, Veel T, Eide M, Damstuen J, Halvorsen P, Mølstad P. Postcardioplegia ventricular fibrillation: no impact on subsequent survival. Scand Cardiovasc J. 2014 Aug;48(4):249-54. doi: 10.3109/14017431.2014.922212. Pubmed: 24814392.

Almdahl SM. A piece of the aorta as patch material for angioplasty of the left main coronary artery. European Journal of Cardio-Thoracic Surgery 2014 Oct;46(4):757. doi: 10.1093/ejcts/ezt652 | Pubmed: 24510907.

Almdahl SM, Veel T, Mølstad P. Aspartate aminotransferase and survival after cardiac surgical procedures. Annals of thoracic surgery 97: 2231 - 2232 (2014) doi: 10.1016/j.athoracsur.2013.12.008 | Pubmed: 24882325.

Almdahl SM, Veel T, Halvorsen P, Rynning SE. Immediate rescue operations after failed diagnostic or therapeutic cardiac catheterization procedures. Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery 17: 314 - 317 (2013) doi: 10.1093/icvts/ivt214 | Pubmed: 23667069.

Almdahl SM, Halvorsen P, Veel T, Rynning SE. Avoidance of noninfectious sternal dehiscence: figure-of-8 wiring is superior to straight wire closure. Scandinavian cardiovascular journal 47: 247 - 250 (2013) doi: 10.3109/14017431.2012.761723 | Pubmed: 23301960.

Mølstad P, Veel T, Rynning SE. Long-term survival after aortic valve replacement in octogenarians and high-risk subgroups. European Journal of Cardio-Thoracic Surgery 92: 934 - 940 (2012) doi: 10.1093/ejcts/ezs190 | Pubmed: 22551963.

Almdahl SM, Damstuen J, Eide M, Mølstad P, Halvorsen P, Veel T. Potassium-induced conversion of ventricular fibrillation after aortic declamping. Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery 16: 143 - 150 (2012) doi: 10.1093/icvts/ivs455 | Pubmed: 23115100.

Mølstad P. Time dependent effect on mortality of drug-eluting stents versus bare metal stents.. Scandinavian cardiovascular journal 46: 226 - 232 (2012) doi: 10.3109/14017431.2012.681308 | Pubmed: 22462392.

Mølstad P. Coronary heart disease in women: less extensive disease and improved long-term survival compared to men. Scandinavian cardiovascular journal 43: 10 - 16 (2009) doi: 10.1080/14017430802455833 | Pubmed: 18846475.

Mølstad P. Coronary heart disease in diabetics: prognostic implications and results of interventions. Scandinavian cardiovascular journal 41: 357 - 362 (2007) doi: 10.1080/14017430802455833 | Pubmed: 18038332.

Mølstad P. Survival after percutaneous coronary intervention and coronary artery bypass grafting in a single centre. Scandinavian cardiovascular journal 41: 214 - 220 (2007) Pubmed: 17680508.