Hopp direkte til innhold

Fremtidens hjerterehabilitering

Har ulike diagnosegrupper ulike behov og ulike effekter av den nåværende modellen for rehabilitering av hjertesyke?

Varighet: 2012 - 2018.

Prosjektet vil undersøke om pasienter med forskjellige hjertediagnoser er ulike med hensyn il helseparametere før deltagelse på institusjonsbasert hjerterehabilitering, og med hensyn til endringer i helseparametere 12 mndr etter avsluttet rehabilitering. Studien er viktig som et ledd i videreutvikling og differensiering av rehabiliteringstilbudet til hjertepasienter.

Det etablerte rehabiliteringtilbudet for hjertepasienter i LHL-klinikkene har fokus på å gi pasientene økt kunnskap om hjertesykdom, sunt kosthold, stressmestring og psykiske aspekter ved hjertesykdom, tilbud om røykeavvenning, og ikke minst trygghet ved fysisk trening.

En økende andel av pasientene som kommer på hjerterehabilitering har hjertesykdommer som ikke nødvendigvis påvirkes av livsstilsendringer. Det er mulig at disse pasientene har behov som ikke blir møtt av det opplegget som brukes i dag, og som forutsetter at pasientene har en usunn livsstil og en hjertesykdom som påvirkes positivt av livsstilsendring.

Dette er bakgrunnen til at vi ønsker å undersøke om ulike diagnosegrupper har ulikt utgangspunkt og utbytte av rehabiliteringen. Pasientene svarer på et spørreskjema som kartlegger psykisk helse, bekymringer og utfordringer med sykdommen, ulike aspekter ved livsstil, livskvalitet, arbeidsevne, mestringsforventning og målsettinger. Skjemaet er utviklet i samarbeid med andre LHL-klinikker

Prosjektgruppe

  • Anne Gro Trygsland, LHL-klinikkene Krokeide - prosjektleder
  • Jannicke Bruvik, LHL-klinikkene Krokeide
  • Eivind Meland, Universitetet i Bergen - veileder

Registrering av prosjektet

  • Regional etisk komité: 2012/1675

Ekstern finansiering

Prosjektet har mottatt støtte fra LHLs forskningsfond og Universitetet i Bergen.