Hopp direkte til innhold

Hvordan stoppe blødninger etter PCI eller angiografi?

En enkel kompresjonsrull er en effektiv og billig metode for å hindre blødning etter undersøkelse av hjertet med koronar angiografi eller PCI.

Ved kompresjon av arteria radialis etter koronar angiografi og perkutan koronar intervensjon (PCI) kan det oppstå blødninger eller hematomer. Det finnes lite systematisk kunnskap om komplikasjoner ved ulike kompresjonsmetoder, og prosjektet sammenligner forskjellige kompresjonsmetoder.

Blødning, smerter og ubehag etter undersøkelsen

Undersøke tidlige komplikasjoner som blødning, hematom og smerter eller ubehag ved tre kompresjonsmetoder målt 15 minutter og fire timer etter invasive koronare prosedyrer via arteria radialis.

“Hjemmelaget” kompresjonsrull vs Radi-Stop® og TR BandTM.

Randomisert kontrollert studie (RCT) med 277 pasienter som gjennomgikk koronar angiografi og/eller PCI. Pasientene ble randomisert til kompresjonsmetodene kompresjonsrull, Radi-Stop® og TR BandTM.

Få komplikasjoner, men kompresjonsrullen var mest effektiv

Det var i det hele tatt få komplikasjoner i tilknytning til undersøkelsene. Blødning var sjeldent etter 15 minutter. Ved fjerning av kompresjon var det signifikant lavere forekomst av blødning for kompresjonsrull. Hematomene som oppsto ved de tre kompresjonsmetodene var små (gjennomsnitt 3,5±1,5 respektive 2,9±1,4 cm) uten signifikante forskjeller på de to måletidspunktene. Det ble rapportert lite smerte eller ubehag, og ingen signifikante forskjeller ved måletidspunktene (p=0,06 respektive p=0,75).

Studien viser at bruk av kompresjonsrull, Radi-Stop® eller TR BandTM gir lav forekomst av hematom og smerter eller ubehag etter invasive koronare prosedyrer via arteria radialis. Kompresjonsrull gir minst blødning ved fjerning av kompresjonen etter fire timer.    

Prosjektgruppe

  • Anne Berit Solvang, LHL-klinikkene Feiring - prosjektleder
  • Nina Bruland, LHL-klinikkene Feiring

Registrering av prosjektet 

  • Regional etisk komité: 2010/2958

Publikasjon

Solvang AB, Elstad HL, Mølstad P, Edvardsen A. Kompresjons­metoder av arteria radialis.  Sykepleien Forskning 10: 278 - 286 (2015) doi: 10.4220/Sykepleienf.2015.55092Les artikkelen