Hopp direkte til innhold

Kols og hvileløs søvn

Hos noen kolspasienter øker blodets CO2-innhold under søvn. Sovemidlet Zopiklone bedrer søvnkvaliteten, men på bekostning av dårligere pusting og CO2-stigning. Moderate mengder alkohol fører ikke til økning i CO2-innholdet.

Kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) er en sykdom der de nedre luftveiene stadig blir trangere, og dette lar seg ikke fullt oppheve av medisiner. Sykdommen starter oftest i 40-50 års alderen, utvikler seg gradvis og kan være invalidiserende. I verste fall kommer det dit hen at lungene ikke lenger klarer sin hovedoppgave; å sørge for riktig balanse i de såkalte blodgassene, oksygen og karbondioksid.

Ved lungesvikt er oksygentrykket i arterieblodet (paO2) for lavt, og i alvorligere tilfeller er karbondioksid-trykket (paCO2) for høyt. Det siste kalle vi lungesvikt type 2, og er en fryktet komplikasjon av kols. I prosjektet ville man derfor undersøke om økning i pCO2 under søvn kan være et tidlig tegn på utvikling av lungesvikt type 2. Det langsiktige målet med undersøkelser av denne typen er å finne måter å stoppe den farlige utviklingen. 

Søvn, pust og blodgasser

Over halvparten av kols-pasientene klager over søvnvansker eller søvnforstyrrelser. Ved å undersøke mange kols-pasienter, fra de med mildest til de med alvorligst grad av sykdommen, vil vi kartlegge hvordan endringer i nattlige blodgasser (paO2 og paCO2) forandrer seg med sykdomsstadium, og om det opptrer pusteforstyrrelser under søvn.

Oksygen, sovemidler og alkohol

Fordi kolspasienter, i likhet med lungefriske, både bruker sovemidler og kan ta seg et glass vin om kvelden, ville man også undersøke om sovemiddelet Zopiklone eller moderate mengder alkohol virker inn på søvnmønster og CO2-stigning under søvn.

Resultater

Arbeidet viser at såkalt hypoventilasjon under søvn (SH) er vanlig ved kols, og at pCO2 kan stige særlig under dyp søvn. Likevel var det ingen entydig sammenheng mellom høy pCO2 om dagen og hypoventilasjon og CO2-stigning om natten. Her trengs mer arbeid!

Man fant at innen de alkoholmengdene som ble sjenket, er det ikke faren for økning i CO2 som setter grensen for hva man skal drikke. Et glass rødvin med ektefellen på lørdagskveld skal være greit. Zopiklone bedrer søvnkvaliteten, men på bekostning av litt mer hypoventilasjon og CO2-stigning.

Prosjektgruppe

  • Nils Henrik Holmedahl, LHL-klinikken Glittre - prosjektleder
  • Ove Fondenes, Haukeland universitetssykehus
  • Ivar Ellingsen, LHL-klinikken Glittre
  • Vidar Søyseth, Akershus universitetssykehus - veileder
  • Jon Andrew Hardie, Haukeland universitetssykehus - hovedveileder

Registrering av prosjektet

  • Regional etisk komité: S-09053c 299/124
  • clinical trials: NCT00888342
  • Stiftelsen DAM: 2008/2/0083

Ekstern finansiering

Prosjektet har mottatt støtte fra Stiftelsen DAM, LHLs forskningsfond, Eckbos legater, Nycomeds forskningspris og LHL Helses fond for forskning og utvikling.

Publikasjoner

Gradsarbeider

Holmedahl NH. Assessment of nocturnal versus daytime gas exchange in stable COPD, with emphasis on hypoventilation during spontaneous sleep and in sleep influenced by alcohol or zopiclone. PhD-avhandling Universitetet i Bergen (2015). Les avhandlingen.

Originalartikler

Holmedahl NH, Øverland B, Fondenes O, Ellingsen I, Hardie JA. Sleep hypoventilation and daytime hypercapnia in stable Chronic Obstructive Pulmonary Disease. International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease 92: 265 - 275 (2014) doi: 10.2147/COPD.S57576 | Pubmed: 24600219

Holmedahl NH, Øverland B, Fondenes O, Ellingsen I, Hardie JA. Alcohol at bedtime induces minor changes in sleep-stages and blood gases in stable chronic obstructive pulmonary disease. Sleep and Breathing 19: 307 - 314 (2014) doi: 10.1007/s11325-014-1020-y | Pubmed: 24935686.

Ellingsen I, Holmedahl NH. Has excessive dynamic airway collapse (EDAC) any impact on dynamic pumonary function tests? Journal of Bronchology and Interventional Pulmonology 21: 40 - 46 (2014) doi: 10.1097/LBR.0000000000000040 | Pubmed: 24419185.

Holmedahl NH, Øverland B, Fondenes O, Ellingsen I, Hardie JA. Zopiclone effects on breathing at sleep in stable chronic obstructive pulmonary disease. Sleep and Breathing Dec 13 (2014) doi: 10.1007/s11325-014-1084-8 | Pubmed: 25501294.

Søyseth V, Bhatnagar R, Holmedahl NH, Neukamm A, Høiset AD, Hagve TA, Einvik G, Omland T. Acute exacerbation of COPD is associated with four-fold elevation of cardiac troponin T. Heart 99: 122 - 126 (2013) doi: 10.1136/heartjnl-2012-302685 | Pubmed: 23024006.

Kongressbidrag

Neukamm A, Søyseth V, Einvik G, Holmedahl NH, Kononova N, Gjørven AB, Høiseth AD, Omland T. High-sensitivity cardiac troponin T is associated with future exacerbations of COPD. Nordic Lung Congress Oslo (2015).

Neukamm A, Kononova N, Einvik G, Søyseth V, Holmedahl NH, Høiseth AD, Omland T. High-Sensitivity Cardiac Troponin T is Associated with Increased Mortality in patients with stable Chronic Obstructive Pulmonary Disease. ERS Annual Congress Amsterdam (2015).

Einvik G, Bhatnagar R, Holmedahl NH, Neukamm A, Søyseth V. Hypercapnea is associated with cardiac arrhythmias in chronic obstructive pulmonary disease (COPD). ERS Annual Congress Amsterdam (2015).

Neukamm A, Søyseth V, Einvik G, Holmedahl NH, Kononova N, Berg AM, Høiseth AD, Omland T. High-sensitivity cardiac troponin T  is associated with future exacerbation of COPD. Nordic Lung Congress Oslo: poster (2015).

Holmedahl NH, Ellingsen I, Fondenes O, Hardie JA. Agreement between measurement of expiratory flow limitation (EFL) by Impulse Oscillometry (IOS) and negative expiratory pressure (NEP). American Thoracic Society Annual Congress Denver (2011).

Holmedahl NH, Hardie JA, Fondenes O, Ellingsen I. Transcutaneous measurement of pCO2 (ptcCO2): Time delay from change in alveolar pCO2 to first response in ptcCO2. ERS Annual Congress Amsterdam: oral presentation (2011).

Se også:

Hva er søvn?

Om måling og regulering av søvnstadier og søvnlengde, og følger av søvnmangel.
Les mer...

Hva er lungesvikt?

Lungesvikt er en samlebetegnelse på sykdomstilstander der lungene ikke klarer å overføre nok oksygen til blodet, eller skille ut karbondioksid (CO2) fort nok.
Les mer om lungesvikt (på engelsk)..

Brosjyre om søvnproblemer

Brosjyre fra Sovno.
Les mer...