Hopp direkte til innhold

Kols, oksygen og lungeventilasjon

Kan ekstra oksygen gi mindre tung pust og lavere hjertefrekvens eller blodtrykk under fysisk aktivitet hos kolspasienter?

Lungeventilasjon, oksygen og tung pust

Lungenes hovedoppgave i kroppen er å transportere oksygen (O2) og karbondioksid (CO2) til og fra blodet. Pasienter med kols har nedsatt lungefunksjon, de blir fort tungpustne (opplever "dyspné") og klarer mindre fysiske anstrengelser. Dette fører til at de sliter med å være fysisk aktive, og blir dekondisjonert.

Vi som jobber med lungesyke til daglig ser at aktivitetsoksygen ofte kan være til hjelp for dem som trenger og er motivert for å bruke oksygentilskudd. Mange forteller om høyere livskvalitet. De orker å utføre dagligdagse oppgaver, som de ellers ville trengt hjelp til av hjemmehjelp eller familie. De orker å delta i sitt eget liv på en helt annen måte.

Prosjektet vil undersøke om ventilasjonen, dyspné, hjertefrekvens og blodtrykk reduseres hos kolspasienter som kun desaturerer under aktivitet når det gis oksygentilskudd under fysisk aktivitet. Innenfor et mastergradsprogram er det bare mulig å studere akutteffekter, men vi ser på prosjekt som en pilot til senere oppfølgingsstudier.

Hva studien viste: Ekstra oksygen kan bedre pusten

Vi fant at hos kolspasienter som får lavere oksygeninnhold i arterieblodet  under fysisk aktivitet vil ekstra oksygen gi bedring i inspiratorisk kapasitet, og dermed dynamisk hyperinflasjon, i tillegg til mindre dyspné.

Prosjektgruppe

  • Anne Edvardsen, LHL-klinikkene Glittre - prosjektleder
  • Liv Karin Vesteng, LHL-klinikkene Glittre - stipendiat
  • Nina Køpke Vøllestad, Universitetet i Oslo - ekstern veileder

Registrering av prosjektet

  • clinical trials: NCT02108925
  • Regional etisk komité: 2013/2396-3

Publikasjoner

Vesteng LK. Effekter av inspiratorisk kapasitet og dyspné ved tilførsel av ekstra oksygen under anstrengelse hos pasienter med kronisk obstruktiv lungeykdom.  MSc-avhandling Universitetet i Oslo (2015). Sammendrag av avhandlingen.

Vesteng LK, Skjørten I, Melsom M, Edvardsen A. COPD and O2 supplementation: Improvement in inspiratory capacity and dyspnea during exercise.  ERS Annual Congress Amsterdam: posterdiskusjon (2015). Abstract i sesjonen “New insights in exercise and muscle performance”