Hopp direkte til innhold

Lungesarkoidose; fatigue og trening

Prosjektet skal undersøke effekten av ulike treningsmetoder og hvilken effekt disse har på akutt fatigue for pasienter med sarkoidose i lungene.

Hovedveileder: Anne Edvardsen, LHL-sykehuset Gardermoen

Sarkoidose er en sjelden systemsykdom hvor lungene rammes hos nesten alle pasienter. Pasientene er plaget av generell trøtthet (fatigue) og mer spesifikk unormal slitenhet (fatigue) i forbindelse med og etter trening. Dette medfører stor usikkerhet for pasientene i forhold til hvordan de skal trene. Dette forskningsprosjektet skal derfor primært undersøke effekten av ulike treningsformer og intensiteter av fysisk trening på akutt fatigue hos pasienter med sarkoidose og har som mål å finne fram til treningsmetoder som gir mindre grad av fatigue.

Anita Grongstad

Anita Grongstad

Spesialfysioterapeut, ph.d, FoU-leder 40%.
LHL-sykehuset Gardermoen
67 02 35 83

Anita Grongstad jobber som stipendiat og spesialfysioterapeut ved LHL-sykehuset Gardermoen og har en master i Bevegelses- og Idrettsvitenskap fra NTNU fra 2009.

Forskningsregisteret Cristin