Hopp direkte til innhold

Oksygen, andpustenhet og fysisk aktivitet

Effekt av ekstra oksygentilførsel på dyspnoe og arbeidstoleranse hos KOLS-pasienter som gis langtids oksygenbehandling

Brukere av langtids oksygenbehandling (LTOT) er en pasientgruppe med en svært lav arbeidstoleranse. Hvis en optimalisering av oksygenmetningen øker arbeidstoleransen eller gjør det mulig at samme arbeid kan utføres med mindre dyspnoe må det vurderes om det skal få behandlingsmessige konsekvenser. Hos en pasientgruppe med dårlig prognose er det viktig å fokusere på akutte effekter av en behandling.

Problemstilling

Vil ekstra oksygentilførsel under belastning ha effekt på andpustenhet og arbeidstoleranse hos kols-pasienter som gis langtids oksygenbehandling?

Prosjektgruppe

  • Anne Edvardsen, LHL-klinikkene Glittre - prosjektleder
  • Morten Ryg, LHL-klinikkene Glittre
  • Ole Henning Skjønsberg, Oslo universitetssykehus - veileder
  • Nina Køpke Vøllestad, Universitetet i Oslo - hovedveileder

Ekstern finansiering

Prosjektet har mottatt støtte fra Stiftelsen DAM og LHLs forskningsfond.

Publikasjoner

Edvardsen A, Christensen CC, Skjønsberg OH, Ryg MS. Effect of high dose oxygen on dyspnea and exercise tolerance in patients with COPD given LTOT. ERS Annual Congress Stockholm, Sweden (2007).

Edvardsen A. Effect of high dose oxygen on dyspnea and exercise tolerance in patients with chronic obstructive pulmonary disease given long term oxygen treatment. MSc-avhandling Universitetet i Oslo (2006). Last ned og les avhandlingen