Hopp direkte til innhold

Opp i det blå med kols

Et forskningsprosjekt om kolspasienter og flyreise. Formålet var å undersøke forekomst av symptomer samt vurdere behov for supplerende oksygen under reisen.

Hovedveileder: professor Ole Henning Skjønsberg, Lungemedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus.

Disputas

Anne Edvardsen disputerte for Phd-graden ved Universitetet i Oslo 18. juni, 2013 med avhandlingen: "Flying with chronic obstruktive pulmonary disease. Prevalence of symptoms, pre-flight assessment and in-flight supplemental oxygen."

Selv om det er et stort antall lungesyke som reiser med fly, blir det registrert få alvorlige hendelser. Likevel er det mange pasienter som kan fortelle at de har hatt ubehag ombord i flyet.

Ekstra oksygentilskudd

Hos mange pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) kan oksygeninnholdet i blodet under flyreise bli såpass lavt at det kan ha negative helsemessige konsekvenser. Nå kan disse pasientene lett plukkes ut og tilbys ekstra oksygentilskudd under reisen. Det viser funn fra doktorgraden til bioingeniør og forsker Anne Edvardsen i et samarbeidsprosjekt mellom Glittreklinikken og Lungemedisinsk avdeling, OUS Ullevål.

Pusteproblemer i kabinen

Lufttrykket i en flykabin er lavere enn på bakken. I tillegg til lavt oksygeninnhold i blodet, plages mange lungepasienter også av pusteproblemer under reisen. Vi finner at mange norske pasienter med kols reiser med fly, og hver fjerde pasient har opplevd pusteproblemer under reisen. Å få pusteproblemer i en flykabin kan oppleves som svært ubehagelig. Man har ikke visst om pusteproblemene har sammenheng med lavt oksygeninnhold i blodet.

For å simulere en flyreise fikk pasientene puste luft med et oksygeninnhold tilsvarende det man finner i en flykabin. Man fant da at pusteproblemer opptrer uavhengig av lavt oksygeninnhold i blodet.

Utviklet en enkel test

Alvorlig oksygenmangel kan forverre blant annet underliggende hjerte- og karsykdom. Det er vanskelig å forutsi hvilke kols-pasienter som utvikler oksygenmangel under flyreise. Edvardsen har konstruert og testet en metode basert på pulsoksymetri i hvile og under gange for å forutsi behov for ekstra oksygen. Med høy sikkerhet kan man nå med enkle midler forutsi hvilke pasienter som bør anbefales oksygentilskudd under flyreise.

I internasjonal luftfart tillates to typer oksygenutstyr; oksygen gitt fra en portabel oksygenkonsentrator eller fra flasker med trykkoksygen. Oksygenutstyrene er testet i et lavtrykkskammer som tilsvarer en flykabin. Funnene gjør det mulig for helsepersonell å gi praktiske råd til pasienter som har behov for oksygentilskudd under flyreise.

Resultatene av Edvardsens avhandling "COPD and air travel. Prevalence of symptoms, pre-flight assessment and in-flight oxygen" er nå inkludert i internasjonale retningslinjer for pasienter som skal reise med fly.

Her kan du lese mer om diagnosen kols.

Publikasjoner

Edvardsen A, Akerø A, Hardie JA, Ryg M, Eagan TML, Skjønsberg OH, Bakke P. High prevalence of respiratory symptoms during air travel in patients with COPD. Respiratory Medicine, 2011;105:50-56

Edvardsen A, Akerø A, Christensen CC, Ryg M, Skjønsberg OH. Air travel and COPD: a new algorithm for pre-flight evaluation. Thorax 2012;67(11):964-9

Edvardsen A, Akerø A, Christensen CC, Ryg M, Skjønsberg OH.COPD and air travel: does hypoxia-altitude simulation testing predict in-flight respiratory symptoms?

Akerø A, Edvardsen A, Christensen CC, Owe JO, Ryg M, Skjønsberg OH. COPD and air travel: Oxygen ecuipment and preflight titration of supplemental oxygen. Chest 2011;140(1):84-90

Andre publikasjoner:

A Edvardsen, A Akerø, CC Christensen, M Ryg, OH Skjønsberg. May exercise SpO2 and walking distance predict in-flight hypoxemia in patients with COPD?. Nordic Lung Congress, Helsinki: poster - (2011)

A Edvardsen, A Akerø, CC Christensen, MS Ryg, OH Skjønsberg. Can pulse oximetry replace arterial blood gases in the Hypoxia altitude simulation test (HAST)?. Nordic Lung Congress, Helsinki: poster - (2011)

A Edvardsen, A Akerø, CC Christensen, MS Ryg, OH Skjønsberg. Air travel and COPD: Exercise SpO2 and walking distance as predictors for in-flight desaturation. ERS Annual Congress , Amsterdam: poster discussion - (2011)

A Edvardsen, A Akerø, CC Christensen, MS Ryg, OH Skjønsberg. Hypoxia altitude simulation test (HAST): Arterial blood gases or pulse oximetry?. ERS Annual Congress , Amsterdam: poster discussion - (2011)

A Edvardsen, A Akerø, T Eagan, MS Ryg, J Hardie, P Bakke, OH Skjønsberg. In-flight respiratory symptoms and pre-flight characteristics in COPD patients. ERS Annual Congress , Barcelona: e-communication - (2010) Se posteren

A Edvardsen, A Akerø, T Eagan, M Ryg, J Hardie, P Bakke, OH Skjønsberg. Air travel habits in patients with COPD. ERS Annual Congress , (2009)

A Edvardsen. Invited lecture: Practical aspects of travel. ERS Annual Congress , (2009)

A Edvardsen, A Akerø, T Eagan, OH Skjønsberg, J Hardie, P Bakke, M Ryg. Air travel and respiratory related symptoms in COPD patients and controls. ERS Annual Congress , Berlin (2008)