Hopp direkte til innhold

Pasientoppfølging etter hjerteutblokking

Risikofaktorer for nye hjertehendelser etter Perkutan Coronar Intervensjon (PCI). En brukerdrevet e-helse intervensjon i tidlig rehabilitering hjemme. PCIe-helse studien

 • Stipendiat: Heidi Lunde Elstad
 • Prosjektleder: Irene Lie

Veiledere

 • Irene Lie, hovedveileder, OUS.

Medveiledere

 • Anne Edvardsen, LHL-sykehuset Gardermoen
 • Øystein Eiring, prosjektleder DECIDE®, Folkehelseinstituttet og Sykehuset Innlandet.
 • Felicity Astin, Professor Universitetet i Huddersfield, England.
 • Aslak Steinsbekk, Professor NTNU.
 • Per Mølstad, PhD/ intervensjons kardiolog, LHL-sykehuset Gardermoen.
 • Dan Atar, Professor, kardiolog og forskningsleder, OUS og UiO.

Kort beskrivelse

Prosjektet vil teste ut et nyutviklet digitalt samvalgsverktøy, PCIe-helse til pasienter med koronar hjertesykdom etter Perkutan Coronar Intervensjon (PCI). Hensikten er å redusere risikofaktorer for nye hjertehendelser. Uttestingen skal skje i samhandling mellom pasient, spesialist- og kommunehelsetjeneste i tidlig rehabilitering de første 3 måneder hjemme etter utskrivelse fra sykehus med 1 års oppfølging.

Prosjektet gjennomføres i 3 faser:

 1. Pilotstudie
 2. Brukervennlighetsstudie
 3. Randomisert kontrollert studie der intervensjonsgruppen bruker PCIe-helse verktøyet i 3 måneder.

Forskningsprosjekt: planlagt gjennomført 2019-2021
Status: Forprosjekt pågår 2016-2018

Finansieringskilder

Forprosjektet (2016-2018) for utvikling av samhandlingsverktøyet er støttet med midler fra BergesenStiftelsen, Raagholtstiftelsen og LHL-sykehuset Gardermoen.

Fullfinansering er søkt Stiftelsen DAM og Nasjonalforeningen.

Omtale av prosjektet:

Samarbeidspartnere

 • Trine Knobel, Regional samhandlingskoordinator for Hurdal, Gjerdrum, Nannestad, Nes, Ullensaker og Eidsvoll kommune.
 • Øystein Eiring, prosjektleder for DECIDE®, i samarbeid med Kari Nytrøen, Seniorforsker/fysioterapeut, Avd. for Samhandling og brukermedvirkning HSØ og OUS Rikshospitalet med spesialkompetanse på hjerterehabilitering.