Hopp direkte til innhold

Risiko forbundet med høyintensiv kondisjonstrening hos hjertepasienter

Er det sikkert å trene på høy intensitet under rehabilitering av hjertepasienter?

Studiens formål er å bidra med kunnskap omkring sikkerhet ved å trene på høy intensitet under rehabilitering av hjertepasienter. Alle pasienter som har gjennomgått hjerterehabilitering ved LHL-klinikkene Feiring og Røros over en 5-års periode inngår i studien.

Gjennomført trening med høy og middels intensitet summeres opp og alle alvorlige hendelser registreres for å vurdere risiko.

Prosjektgruppe

  • Jostein Grimsmo, LHL-klinikken Feiring - prosjektleder
  • Ulrik Wisløff, Norges teknisk-vitenskapelige universitet

Publikasjoner

Rognmo Ø, Moholdt T, Bakken H, Hole T, Mølstad P, Myhr NE, Grimsmo J, Wisløff U. Cardiovascular risk of high- versus moderate-intensity aerobic exercise in coronary heart disease patients. Circulation 126: 1436 - 1440 (2012) doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.112.123117 | Pubmed: 22879367.

Moholdt T, Bekken Vold M, Grimsmo J, Slørdahl SA, Wisløff U. Home-based aerobic interval training improves peak oxygen uptake equal to residential cardiac rehabilitation: a randomized, controlled trial. Plos One 79: e41199 (2012) doi: 10.1371/journal.pone.0041199 | Pubmed: 22815970.

Grimsmo J. Er det farlig å trene hardt?. Tidsskrift for norsk lægeforening 132: 263 (2012) doi: 10.4045/tidsskr.11.1465 | Pubmed: 22314722.