Hopp direkte til innhold

Styrketrening for kols-pasienter: belastningen må opp om det skal monne

Kols-pasienter har ofte svake muskler i bena, men styrketrening kan hjelpe.

Det er tidligere vist at pasienter med kols generelt har mindre styrke i benmuskulaturen enn lungefriske jevnaldrende. For å opprettholde dagligdagse gjøremål kreves det at man har evnen til å forflytte seg både bortover og opp/ned trapper, bakker etc. Dette prosjektet undersøker effekten av forskjellige treningsformer på muskelstyrke, arbeidsøkonomi og lungefunksjon.

Svake ben, men styrketrening kan hjelpe

Ved all forflytning er det musklene i beina som brukes mest. I de senere årene har styrketrening blitt anbefalt av internasjonale retningslinjer som en naturlig del i treningsprogrammer for lungepasienter. Utfordringen er at retningslinjene er veldig generelle og sier lite om dosering – hvor tungt man bør trene og hvor mange repetisjoner skal man ta.

Det er imidlertid veldokumentert både på idrettutøvere og ulike pasientgrupper, at effekten av styrketrening blir større dess høyere belastningen er. Maksimal styrketrening med få repetisjoner og høy belastning har vist seg å være godt tolerert av både friske eldre og lungepasienter. Få repetisjoner gjør at lungepasienter ikke blir begrenset av pusten på sammen måte som ved flere repetisjoner, og er dermed en godt egnet treningsmetode for lungepasienter.

Intensitet er viktig

Pasientene trente med enten en benpress-apparatur eller med å gå opp og ned på en krakk. Begge treningsformene ga sterkere muskler i bena, forutsatt at belastningen var høyere enn 85 - 90 prosent av maksimal belastning. Lungefunksjonen var uendret i begge gruppene.

Prosjektgruppe

  • Anita Grongstad, fysioterapeut - prosjektleder
  • Jan Hoff, professor, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, Norges teknisk-vitenskapelige universitet - hovedveileder

Prosjektet inngikk i prosjektleders mastergrad ved NTNU.

Publikasjoner

A Grongstad. Comparison of two strength training modes in COPD. ERS Annual Congress , Barcelona. Muntlig presentasjon (2010). Se presentasjonen.

A Grongstad. Leg strengthening in COPD, two modalities. Effects on muscle strength, work economy and pulmonary function. Masteroppgave, NTNU, Trondheim (2009). Les masteroppgaven.

A Grongstad. Maximal strength training in COPD. Nordic Lung Congress, Aarhus (2009).

Anita Grongstad

Anita Grongstad

Spesialfysioterapeut, ph.d, FoU-leder 40%.
LHL-sykehuset Gardermoen
67 02 35 83

Anita Grongstad jobber som stipendiat og spesialfysioterapeut ved LHL-sykehuset Gardermoen og har en master i Bevegelses- og Idrettsvitenskap fra NTNU fra 2009.

Forskningsregisteret Cristin