Hopp direkte til innhold

Testing av fysisk funksjonsevne hos pasienter med kols

Hva sier balanse, ganghastighet og hvor fort man reiser seg om fysisk funksjon hos mennesker med kols?

Balanse, ganghastighet og hvor fort man reiser seg

Pasienter med kols har ofte dårlig fysisk funksjonsevne, og i forbindelse med behandling og rehabilitering er det viktig å kunne tallfeste funksjonsfallet.

Det finns flere tester for å vurdere funksjonsfallet. Dessverre krever slike tester ofte mye tid, plass og spesialutstyr. Short Physical Performance Battery (SPPB) er enkel test som krever lite ressurser og som kan gjennomføres i spesialist- og primærhelsetjenesten, og også hjemme hos pasientene. Testen har god predikasjonsevne for fremtidig funksjonsfall, sykehjemsinnleggelser, sykehusinnleggelser, reinnleggelse på sykehus og dødelighet.

SPPB er utprøvd på lungefriske eldre, men vi vet ikke om den er egnet for pasienter med kols. I denne studien vil vi undersøke om kolspasienter kan forbedre sin SPPB-skåre ved å delta på lungerehabilitering. Vi vil også se om det er sammenheng mellom SPPB andre tester på fysisk funksjon, tung pust, angst, depresjon og tretthet samt sykdomsspesifikk livskvalitet.

Prosjektgruppe

  • Anne Edvardsen, LHL-klinikkene Glittre - prosjektleder
  • Petra Larsson, Karolinska Institutet og Lovisenberg Diakonale Sykehus - Mastergradstudent
  • Anita Grongstad, LHL-klinikkene Glittre
  • Malin Nygren-Bonnier, Karolinska Institutet - veileder
  • Christine Borge, Lovisenberg Diakonale Sykehus - hovedveileder

Registrering av prosjektet

  • Regional etisk komité: 2014/1499
  • Clinical trials: NCT02314338