Hopp direkte til innhold

Trygg og sterk

Etablering av et nytt lavterskel treningstilbud for hjerte- og lungesyke i Trondheim.

Vi har erfaring med at mange personer med hjerte- og lungesykdom kan være engstelige og trenge stor grad av trygghet ved trening. Mange benytter seg derfor ikke av tradisjonelle tilbud som likepersonsgrupper eller treningssentre, men både LHL Trondheim Syd og Røros Rehabilitering opplever at hjerte- og lungesyke tar kontakt og etterlyser tilpasset trening. En av årsakene til at det etableres få treningstilbud for denne gruppen kan være at hjerte- og lungesyke ofte har en ustabil funksjon og at frafallet i disse gruppene er høyere enn ved andre tradisjonelle treningsgrupper.

Vi ønsker å styrke deltagerne i treningsgruppene gjennom kunnskap og erfaring med trening slik at de etter deltagelse i gruppene vil være i stand til, og trygge nok, til å ivareta trening på egenhånd eller i eksisterende treningsgrupper. Deltagelse i lavterskeltilbudet vil således kunne skape motivasjon og være en igangsetter for videre trening. Vi ser etableringen av et slikt tilbud som et viktig ledd i å forebygge forverring av helseplagene og opprettholde funksjon og livskvalitet for hjerte- og lungesyke i Trondheim.

Vi har erfaring med at mange personer med hjerte- og lungesykdom kan være engstelige og trenge stor grad av trygghet ved trening. Mange benytter seg derfor ikke av tradisjonelle tilbud som likepersonsgrupper eller treningssentre, men både LHL Trondheim Syd og Røros Rehabilitering opplever at hjerte- og lungesyke tar kontakt og etterlyser tilpasset trening. En av årsakene til at det etableres få treningstilbud for denne gruppen kan være at hjerte- og lungesyke ofte har en ustabil funksjon og at frafallet i disse gruppene er høyere enn ved andre tradisjonelle treningsgrupper. 

Vi ønsker å styrke deltagerne i treningsgruppene gjennom kunnskap og erfaring med trening slik at de etter deltagelse i gruppene vil være i stand til, og trygge nok, til å ivareta trening på egenhånd eller i eksisterende treningsgrupper. Deltagelse i lavterskeltilbudet vil således kunne skape motivasjon og være en igangsetter for videre trening. Vi ser etableringen av et slikt tilbud som et viktig ledd i å forebygge forverring av helseplagene og opprettholde funksjon og livskvalitet for hjerte- og lungesyke i Trondheim.

Målsettingen med prosjektet er å prøve ut metodikk og undersøke grunnlaget for å etablere et nytt lavterskel treningstilbud for hjerte- og lungesyke i Trondheim. 

Målgruppen er hjerte- og lungesyke i Trondheim som pr. i dag ikke benytter seg av eksisterende treningstilbud

Vi ønsker å gjennomføre totalt 8 treningsgrupper med 8 deltager i hver gruppe, totalt 64 personer. Det gjennomføres 4 grupper på våren og 4 grupper på høsten. Hver gruppe vil trene 2 ganger pr. uke i 10 uker, samt få tilbud om 2 temakvelder i løpet av treningsperioden. Treningen vil foregå som 4x4 intervalltrening gående på tredemølle. I tillegg vil vi gjennomføre styrketrening for strekkemuskulaturen i beina. Vi ønsker å dele gruppene i 2 funksjonsnivå fremfor diagnosespesifikke grupper. Temakveldene vil ta opp tema som motivasjon, mestring og treningslære. Her vil også pårørende bli invitert, da de vurderes som viktige støttespillere for deltagerne i ved videre trening. Vi ønsker å gjennomføre totalt 8 treningsgrupper med 8 deltager i hver gruppe, totalt 64 personer. Det gjennomføres 4 grupper på våren og 4 grupper på høsten. Hver gruppe vil trene 2 ganger pr. uke i 10 uker, samt få tilbud om 2 temakvelder i løpet av treningsperioden. Treningen vil foregå som 4x4 intervalltrening gående på tredemølle. I tillegg vil vi gjennomføre styrketrening for strekkemuskulaturen i beina. Vi ønsker å dele gruppene i 2 funksjonsnivå fremfor diagnosespesifikke grupper. Temakveldene vil ta opp tema som motivasjon, mestring og treningslære. Her vil også pårørende bli invitert, da de vurderes som viktige støttespillere for deltagerne ved videre trening. 

Vi vet at regelmessig trening er svært viktig for hjerte og lungesyke både for å opprettholde funksjon og forebygge tilbakefall. Pga angst og usikkerhet velger derimot mange å ikke trene og helsegevinsten for denne gruppen vurderes derfor som meget stor hvis de fortsetter med trening også etter en intensiv periode i treningsgruppa. Prosjektet vurderes som samfunnsmessig svært viktig da medisinsk behandling av hjerte- og lungesyke krever store ressurser i helsevesenet. Prosjektet ses videre i sammenheng, og som et bidrag i forhold til samhandlingsreformen, der en ønsker tettere samarbeid mellom kommunene, spesialisthelsetjenesten og frivilligheten. Vi vet at regelmessig trening er svært viktig for hjerte og lungesyke både for å opprettholde funksjon og forebygge tilbakefall. Pga angst og usikkerhet velger derimot mange å ikke trene og helsegevinsten for denne gruppen vurderes derfor som meget stor hvis de fortsetter med trening også etter en intensiv periode i treningsgruppa. Prosjektet vurderes som samfunnsmessig svært viktig da medisinsk behandling av hjerte- og lungesyke krever store ressurser i helsevesenet. Prosjektet ses videre i sammenheng, og som et bidrag i forhold til samhandlingsreformen, der en ønsker tettere samarbeid mellom kommunene, spesialisthelsetjenesten og frivilligheten.

Prosjektgruppe

  • Lars Petter Myrene, LHL-klinikken Trondheim - prosjektleder
  • Anders Jullumstrø, LHL-klinikken Trondheim

Ekstern finansiering

Prosjektet har mottatt støtte fra Extrastiftelsen helse og rehabilitering.