Hopp direkte til innhold
Foto: Shutterstock

Motivasjon

Da du var på livsstilskurs, brukte du mye tid og energi på å formulere mål for HVA DU ØNSKER Å OPPNÅ med livsstilsendringen. Disse målene er avgjørende for din motivasjon for å gjennomføre den planen du har.

Husker du målene dine eller ligger de bortgjemt i papirkurven? Er du i ferd med å nå deler av målet eller har du nådd det store målet?

Ved å ha målene klart for deg, øker innsatsen for å nå dem. Ved å ta de frem og minne deg på dem, får du ny energi og bevissthet rundt hvorfor du tok valget om å endre livsstil. Satte du deg delmål på veien mot det store målet, har du kanskje kjent på hvordan det er å oppleve suksess? Ved å rose seg selv og bli bevisst på den suksessen du opplever fra dag til dag og uke til uke, vil du oppleve økt motivasjon og energi til å holde på endringene.

Det som skiller dem som lykkes fra dem som ikke får det helt til, er evnen til å fremheve gleden ved å nå de små målene!

Likevel viser forskning at vi har en tendens til å redusere innsatsen når målene er innen rekkevidde. Dette vet 100 m–løpere, derfor lærer de seg å sette den mentale mållinjen på 110 m. Dette er nyttig kunnskap for deg som er i ferd med å nå hovedmålet ditt og kanskje er i motivasjonshjulets vedlikeholdsfase.

Livsstilsendring er et livslangt prosjekt og selv om du nå kanskje har nådd målet ditt, kreves det innsats for å opprettholde vekta, den fysiske formen eller røykfriheten.

For å holde på motivasjonen er det viktig å bli bevisst på hva som motiverer deg. Kanskje motiveres du av andre ting nå enn da du startet prosjektet? Bruk i så fall litt tid på å sette deg nye mål!

En del av dere bruker sosiale medier for å få bekreftelse på det dere gjør. Det er supert! Når du deler dine opplevelser og erfaringer blir de sanne og viktigheten styrkes. Familie, venner, kollegaer og Mentor er andre mulige arenaer å få bekreftelse fra andre på.

Like viktig er det å programmere deg selv til bekreftelse! Ved å innstille deg på, ville oppleve og søke suksess, vil du etter hvert legge vekt på informasjon som bekrefter det du ønsker å erfare mens du overser det andre. Hver gang du gjennomfører det du har satt deg fore, kjenn på stoltheten og hvor glad du blir. Jo flere slike opplevelser, desto bedre selvtillit får du! Dermed vil troen på egen mestring og sannsynligheten for å lykkes øke.

Idrettsutøvere som skal prestere i konkurranse "fokuserer på arbeidsoppgaven" for å rette oppmerksomheten mot det de skal gjøre fremfor, mot delmålet eller målet; å vinne konkurransen. Kanskje du kan bruke denne læresetningen, eller lage deg en annen, som fungerer for deg når du synes det er vanskelig å motivere deg til å holde på de gode vanene?

Utfra svarene dere har sendt oss via MinHelse, ser vi at det er stor variasjon i hvilken nytte dere opplever å ha i Mentor. Det kan være ulike grunner til at den opplevde nytteverdien er lav, men en god relasjon til Mentor er avgjørende for å kunne hjelpe! Derfor bør du finne en Mentor som du tror på og har tillit til. Vi har alle ulike behov og trigges av ulike ting! Derfor anbefaler vi at de som ikke opplever å ha nytte av Mentoren sin, ser seg om etter en annen Mentor.

Vi ønsker deg lykke til utover høsten!