Hopp direkte til innhold

Modified Medical Research Council Dyspnea Scale (MMRC)

Klassifisering av tung pust (dyspne) ved kols

Oversatt av Nils Henrik Holmedahl, LHL-klinikken Glittre

MMRC klassifiserer dyspnoe i hvile og aktivitet på en fem punkt skala. Scoren brukes også til å beregne BODE-indeks, som er vist å være en god prognostisk indikator ved kols.

Oversettelsen er ikke formelt validert, men er omtalt 

Domene: Dyspne

Omfang: Sykdomsspesifikt (kols) 

BODE indeks

BODE-indeks beregnes på grunnlag av spirometri (beste FEV1), 6 minutters gangtest, MMRC-score og BMI (body mass index = kroppsvekt (kg)/høyde(m)2

Skjemaer

Last ned MMRC-skjemaet