Hopp direkte til innhold

Når minuttene teller

Plutselig og uventet hjertestans rammer 3 000 - 4 000 nordmenn hvert år. Bare 10-15 prosent av disse overlever hjertestans i dag. *

Hva er hjertestans?

Hjertestans betyr at hjertet plutselig slutter å pumpe blod. Noen har en hjerterytme hvor hjertet bare vibrerer, disse kan vanligvis startes igjen med en hjertestarter. Noen har et hjerte som står helt stille. Begge disse trenger hjerte- lungeredning. En hjertestarter kan avgjøre om hjertet trenger strømstøt eller ikke. Ett eller flere strømstøt kan få hjertet til å slå normalt igjen.

Årsaker til hjertestans

Vanligvis skyldes plutselig hjertestans en tilstoppet blodtilførsel i en blodåre som forsyner hjertemuskelen (hjerteinfarkt). Disse har ofte forutgående brystsmerter. Ofte er det ikke et forutgående hjerteinfarkt, men et elektrisk ”ulykkestilfelle” i hjertet. Man kan da plutselig miste bevisstheten uten forvarsel. I tillegg kan hjertestans skyldes mange andre tilstander, som medfødte hjertesykdommer, forgiftninger, drukninger, ulykker osv. Det er ofte yngre og helt friske personer som rammes av hjertestans. Kunnskapen i HLR er derfor like avgjørende for disse personene.

Viktigheten med tidlig HLR

Hvis du starter HLR umiddelbart kan du holde blodsirkulasjonen og pusten i gangalt i påvente av en hjertestarter. Du må komprimere midt på brystet og blåse luft ned i lungene til pasienten – 30 brystkompresjoner og 2 innblåsninger uavbrutt til ambulansen kommer. Tidlig igangsatt HLR øker overlevelsen 2-3 ganger.

Tidlig strømstøt med hjertestarter

Et tidlig strømstøt gjennom brystet fra en hjertestarter kan ofte få hjertet til å begynne å slå igjen.

Tiden fra hjertestans til strømstøt er, sammen med HLR, den viktigste faktoren for overlevelse.

For hvert minutt som går uten strømstøt minker sjansen for overlevelse med inntil 10 prosent. Studier har vist at inntil 75 prosent av pasientene som får strømstøt i løpet av de første tre minuttene overlever en hjertestans. Generelt er overlevelsen ved hjertestans omkring 10 prosent så her er det mye å vinne med tidlig behandling.

Muligheten til å overleve en hjertestans avgjøres først og fremst av hvor raskt ulike tiltak iverksettes. Kjeden som redder liv beskriver fire tiltak som må gjøres, tre av dem kan du utføre før ambulansen kommer:

  1. Tidlig varsling til 113
  2. Tidlig hjerte-lunge-redning (HLR)
  3. Tidlig strømstøt fra en hjertestarter

er avgjørende for overlevelsen. Hensikten er å forkorte tiden fra hjertestans til start av behandlingen.

Søk etter nærmeste hjertestarter i ditt nærområde her

Hva er en hjertestarter?

En hjertestarter er et lite enkelt apparat som hjelper deg ved en hjertestans, og som avgjør om en person med hjertestans trenger strømstøt eller ikke basert på pasientens hjerterytme avlest gjennom to lime-elektroder. Den kan ved behov levere strømstøt gjennom de samme lime-elektrodene. En hjertestarter skal brukes på alle personer som er bevisstløse og som ikke puster normalt.

Fast lav pris på hjertestartere

LHL Førstehjelp er autorisert av Defibtech LLC i USA som norsk importør og distributør av alle typer Defibtech hjertestartere i Norge.

Gå til nettbutikken

 

Fakta om hjertestans og verdien av en hjertestarter

  1. Ca 2 250 mennesker får plutselig og uventet hjertestans utenfor sykehus i Norge hvert år
  2. For hvert minutt som går uten at hjelpen påbegynnes minker sjansen for overlevelse. Allerede etter fem minutter begynner kroppen å få varige skader av oksygenmangelen som følge av hjertestansen.
  3. Tidlig igangsatt HLR øker overlevelsen 2-3 ganger
  4. For hvert minutt som går uten strømstøt minker sjansen for overlevelse med inntil 10 prosent.
  5. Studier har vist at inntil 75 prosent av pasientene som får strømstøt ila. de første tre minuttene overlever en hjertestans.
  6. Hvis det i nærheten finnes en hjertestarter og personer som kan HLR og er villige til å hjelpe, så kan langt over 50 prosent av pasientene reddes tilbake til livet

Gå til nettbutikken

Kilde

Kilde: Norsk hjertestansregister/NRR.org