LHL

Hopp direkte til innhold

Forusakutten BHT jobber etter smittevernsråd og tiltak fra FHI og Folkehelsedirektoratet. Vi har utarbeidet en smittevernsveileder for alt arbeid som utføres i bedrifter, og i BHT sine lokaler. Se også vår temaside om koronavirus.

Viktig melding

trygge og sunne arbeidsforhold

Godkjent bedriftshelsetjeneste, som bistår i forebyggende arbeid og bidrar til å skape trygge og sunne arbeidsforhold.

Se våre kurs og tjenester

Kontakt oss på 52 69 69 69 eller bht@forusakutten.no

Kontakt oss

Arbeidsmedisin

Arbeidsmedisin er det medisinske fagområdet som undersøker forholdet mellom arbeid og helse, og kartlegger årsakene til, forebygger, diagnostiserer og behandler arbeidsrelaterte helseskader.

Vi tilbyr i tillegg behandling og oppfølging ved annen sykdom og skade. Gjennom periodiske helseundersøkelser kan vi forebygge sykdom, avdekke eventuelle sykdommer på et tidlig tidspunkt og bidra til å avdekke påvirkninger i arbeidslivet som kan føre til helseskader.

Helseundersøkelsene gir grunnlag for forebyggende tiltak og kan gjennomføres i bedriften eller i våre lokaler.

Vi kan hjelpe dere med tiltak innen smittevern.

Vi i Forusakutten bedriftshelsetjeneste er opptatt av forebyggende smittevern.

Les om hva vi kan bistå med:

Smittevernsråd og -bistand

Bedriftshelsetjenesten kan bistå med:

HMS handlingsplan

For våre kunder utarbeider vi årlig en handlingsplan som beskriver hvilke aktiviteter som skal og må gjøres, hvem som skal utføre arbeidet, samt hvem som har ansvaret for å igangsette arbeidet.

Handlingsplanen er en viktig del av det systematiske HMS-arbeidet og et verktøy for å følge opp de HMS-krav som dagens lovverk stiller til bedriften og samarbeid med bedriftshelsetjenesten.

Som kunde får du din egen, dedikerte kontaktperson hos oss.

Kontakt

Bedriftshelsetjeneste
Telefon: 52 69 69 69

Åpen: man–fre, kl. 8–16