LHL

Hopp direkte til innhold

Redusert drift

Vi tilbyr nå ikke fysiske pasientkonsultasjoner eller noen form for undersøkelser. Vi gjør dette tiltaket for å minimere kontakt og smittefare.

Bedriftshelsetjenesten: vi bruker video. Kontakt oss på 934 63 626

Du kan nå bestille videokonsultasjon hos en av våre allmennleger. Bestill på telefon 52 69 69 69

Viktig melding

trygge og sunne arbeidsforhold

Godkjent bedriftshelsetjeneste, som bistår i forebyggende arbeid og bidrar til å skape trygge og sunne arbeidsforhold.

Se våre kurs og tjenester

Arbeidsmedisin

Arbeidsmedisin er det medisinske fagområdet som undersøker forholdet mellom arbeid og helse, og kartlegger årsakene til, forebygger, diagnostiserer og behandler arbeidsrelaterte helseskader.

Vi tilbyr i tillegg behandling og oppfølging ved annen sykdom og skade. Gjennom periodiske helseundersøkelser kan vi forebygge sykdom, avdekke eventuelle sykdommer på et tidlig tidspunkt og bidra til å avdekke påvirkninger i arbeidslivet som kan føre til helseskader.

Helseundersøkelsene gir grunnlag for forebyggende tiltak og kan gjennomføres i bedriften eller i våre lokaler.

HMS handlingsplan

For våre kunder utarbeider vi årlig en handlingsplan som beskriver hvilke aktiviteter som skal og må gjøres, hvem som skal utføre arbeidet, samt hvem som har ansvaret for å igangsette arbeidet.

Handlingsplanen er en viktig del av det systematiske HMS-arbeidet og et verktøy for å følge opp de HMS-krav som dagens lovverk stiller til bedriften og samarbeid med bedriftshelsetjenesten.

Som kunde får du din egen, dedikerte kontaktperson hos oss.

Kontakt

Bedriftshelsetjeneste
Telefon:  934 63 626

Forusakutten er sertifisert for kvalitetssystemer i henhold til ISO 9001:2015. Forusakutten er godkjent bedriftshelsetjeneste hos Arbeidstilsynet.

Godkjent bedriftshelsetjeneste