LHL

Hopp direkte til innhold

Forusakutten BHT jobber etter smittevernsråd og tiltak fra FHI og Folkehelsedirektoratet. Vi har utarbeidet en smittevernsveileder for alt arbeid som utføres i bedrifter, og i BHT sine lokaler. Se også vår temaside om koronavirus.

Kontakt oss på 52 69 69 69 eller bht@forusakutten.no

Viktig melding

trygge og sunne arbeidsforhold

Godkjent bedriftshelsetjeneste, som bistår i forebyggende arbeid og bidrar til å skape trygge og sunne arbeidsforhold.

Se våre kurs og tjenester

Arbeidsmedisin

Arbeidsmedisin er det medisinske fagområdet som undersøker forholdet mellom arbeid og helse, og kartlegger årsakene til, forebygger, diagnostiserer og behandler arbeidsrelaterte helseskader.

Vi tilbyr i tillegg behandling og oppfølging ved annen sykdom og skade. Gjennom periodiske helseundersøkelser kan vi forebygge sykdom, avdekke eventuelle sykdommer på et tidlig tidspunkt og bidra til å avdekke påvirkninger i arbeidslivet som kan føre til helseskader.

Helseundersøkelsene gir grunnlag for forebyggende tiltak og kan gjennomføres i bedriften eller i våre lokaler.

Dette kan BHT bistå bedrifter med:

Vi i Forusakutten bedriftshelsetjeneste er opptatt av forebyggende smittevern.

Vi kan hjelpe dere med tiltak innen smittevern.

Smittevernsråd og -bistand

Tips: Psykososialt arbeidsmiljø på hjemmekontoret

Å jobbe hjemmefra kan oppleves forskjellig. Mange synes det har gode fordeler, mens andre opplever mer støy, forstyrrelser og savner kollegaer og arbeidsmiljø.

Hvordan få til en god arbeidshverdag sammen - hver for seg? Vi kan bistå dere! Les mer om psykososialt arbeidsmiljø på hjemmekontoret

Se også: Ergonomi på hjemmekontor

HMS handlingsplan

For våre kunder utarbeider vi årlig en handlingsplan som beskriver hvilke aktiviteter som skal og må gjøres, hvem som skal utføre arbeidet, samt hvem som har ansvaret for å igangsette arbeidet.

Handlingsplanen er en viktig del av det systematiske HMS-arbeidet og et verktøy for å følge opp de HMS-krav som dagens lovverk stiller til bedriften og samarbeid med bedriftshelsetjenesten.

Som kunde får du din egen, dedikerte kontaktperson hos oss.

Kontakt

Bedriftshelsetjeneste
Telefon: 52 69 69 69

Forusakutten er sertifisert for kvalitetssystemer i henhold til ISO 9001:2015. Forusakutten er godkjent bedriftshelsetjeneste hos Arbeidstilsynet.

Godkjent bedriftshelsetjeneste