Hopp direkte til innhold
Foto: Shutterstock

Er din arbeidsplass helsefremmende?

I arbeidsmiljølovens formålsparagraf heter det at arbeidsmiljøloven skal sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon. Nytten er imidlertid langt større enn bare det å følge loven.

For den ansatte betyr det bedre livskvalitet gjennom trivsel og færre helseplager som følge av jobben.

For virksomheten er arbeidstakere med god helse viktig for nærvær, effektivitet og kvalitet.

12 kjennetegn på en helsefremmende arbeidsplass:

 1. Forankring
  Ledelsen viser tydelig at arbeidet med å skape en helsefremmende arbeidsplass prioriteres høyt. Aller helst er hensynet til de ansattes helse forankret i virksomhetens strategi.
 2. Medvirkning
  Virksomheten tar medvirkning på alvor og gir de ansatte reell anledning til å påvirke i saker som de opplever som viktige.
 3. Mestring
  Oppgaver og utfordringer tilpasses hver enkelt slik at alle får realistiske muligheter til å oppleve mestring. Det styrker selvfølelsen og gir energi og arbeidsglede.
 4. Støtte og tilbakemeldinger
  Både ansatte og ledere er gode til å gi hverandre støtte, ros og konstruktive tilbakemeldinger. Det bygger stolthet og selvtillit.
 5. Likeverdighet og anerkjennelse
  Virksomheten legger vekt på å synliggjøre og anerkjenne at alle, uansett stilling, gjør en viktig jobb og bidrar med noe verdifullt.
 6. Utvikler kompetanse og ferdigheter
  De ansatte har mulighet til å bruke sine sterke sider og utvikle seg faglig og personlig gjennom jobben.
 7. Fokus på ressurser
  Ledelsen og de ansatte utforsker sammen hvilke ressurser som bidrar til å fremme god helse lokalt på den enkelte arbeidsplass.
 8. Helhetlig perspektiv
  Virksomheten legger vekt på prosesser som utvikler grupper, avdelinger og organisasjonen som helhet. Det er ikke nok med individrettede livsstilstiltak som for eksempel fysisk aktivitet og bedre kosthold.
 9. Integrert prosess
  Det helsefremmende arbeidet er integrert i virksomhetens daglige arbeid, det er ikke et separat prosjekt eller et tiltak med begrenset varighet.
 10. Godt sosialt fellesskap
  Arbeidsmiljøet er preget av gjensidig respekt, trygghet og samhold, og av at alle vil hverandre vel.
 11. Balanse mellom arbeid og privatliv
  Virksomheten anerkjenner de ansattes behov for å ha en god balanse mellom arbeid og privatliv. Det legges til rette for at ansatte i alle livsfaser skal kunne kombinere arbeid med livets andre forpliktelser og interesser.
 12. Rom for å være seg selv
  De ansatte kan opptre ærlig og naturlig med sine sterke og mindre sterke sider. Å vite at de ikke hele tiden må jakte på noe mer eller større, er viktig for at de skal utvikle god helse.

Kilde: Idèbanken

Kontakt

Telefon

Telefon: 52 69 69 69
Åpen: man–fre: kl. 08.00 - 15.30

E-post

E-post:

Sted

Forusakutten, Trim Towers, Larsamyrå 18, 4313 Sandnes.

Sentral plassering like ved motorveien Sandnes / Forus. Gode parkeringsmuligheter, kun 10 km fra Sola flyplass, og 13 km fra Stavanger sentrum.