LHL

Hopp direkte til innhold

Kurs

Som arbeidsgiver har du ansvar for at arbeidstakere har fått nødvendig opplæring og bevisstgjøring. Vi tilbyr de kursene dere trenger.

Forusakutten tilbyr bedriftsinterne og eksterne kurs. Alle kurs og foredrag tilbys alle bedrifter, uavhengig av tilknytning til vår bedriftshelsetjeneste.

Kursene kan arrangeres i våre lokaler i Stavanger og Sandnes, eller ute i bedriftene.

Kurs