LHL

Hopp direkte til innhold

Redusert drift

Vi tilbyr nå ikke fysiske pasientkonsultasjoner eller noen form for undersøkelser. Vi gjør dette tiltaket for å minimere kontakt og smittefare.

Bedriftshelsetjenesten: vi bruker video. Kontakt oss på 934 63 626

Du kan nå bestille videokonsultasjon hos en av våre allmennleger. Bestill på telefon 52 69 69 69

Viktig melding
Førstehjelp

Kurs: Førstehjelp med hjertestarter DHLR (Hjerte-lunge-redning med hjertestarter)

Kurset gir en innføring i livreddende førstehjelp med fokus på hjerte- og lungeredning og bruk av hjertestarter.

Pris
7 500,-
  • Varighet: 4 timer

Førstehjelp er den første hjelpen alle bør kunne gi ved akutt sykdom eller ulykke med personskader. Hjerte- og lungeredningskurset er et aktivt kurs som tar sikte på å gi deltakerne praktisk kunnskap og hvordan man skal håndtere hjerte- og lungeredning om det skulle oppstå.

Kurset tar opp til 3 timer og vi kjører maks 10 deltakere per instruktør.

Kurset kan også holdes ute i bedrift for gruppe på inntil 10 deltagere.

Kort beskrivelse

Kurset skal gi deltakerne kunnskap om følgende tema:

  • Kjeden som redder liv
  • Pasientundersøkelse
  • Stabilt sideleie
  • Frie luftveier
  • Hjertekompresjon / innblåsinger: voksen og barn
  • Hjertestarter. Opplæring og bruk
  • Akutte sykdommer: hjerteinfarkt, hjerneslag og kramper
  • Etter hendelsen

Gjennomføring av kurset forutsetter 6 deltagere.