Hopp direkte til innhold
Førstehjelp

Kurs: Førstehjelp med hjertestarter DHLR (Hjerte-lunge-redning med hjertestarter)

Kurset gir en innføring i livreddende førstehjelp med fokus på hjerte- og lungeredning og bruk av hjertestarter.

  • Varighet: 3 timer

Førstehjelp er den første hjelpen alle bør kunne gi ved akutt sykdom eller ulykke med personskader. Hjerte- og lungeredningskurset er et aktivt kurs som tar sikte på å gi deltakerne praktisk kunnskap og hvordan man skal håndtere hjerte- og lungeredning om det skulle oppstå.

Kurset tar opp til 3 timer og vi kjører maks 10 deltakere per instruktør.

Kurset holdes ute hos bedrift.

Kort beskrivelse

Kurset skal gi deltakerne kunnskap om følgende tema:

  • Kjeden som redder liv
  • Pasientundersøkelse
  • Stabilt sideleie
  • Frie luftveier
  • Hjertekompresjon / innblåsinger: voksen og barn
  • Hjertestarter. Opplæring og bruk
  • Akutte sykdommer: hjerteinfarkt, hjerneslag og kramper
  • Etter hendelsen

Våre spesialister

Ingunn Reed Anda

Bedriftssykepleier / HMS-rådgiver
Forusakutten bedriftshelsetjeneste
476 97 866

Utdanning: Bachelor i sykepleie. Master i helsefremmende arbeid.

Yrkeserfaring:
Kommunehelsetjeneste: sykehjem og hjemmesykepleie
Spesialisthelsetjeneste: hematologi og kreftsykepleie
NAV: veiledning for arbeidsgivere

Faglig profil: HMS-rådgiver, systematisk HMS-arbeid, helsefremmende arbeid, arbeidshelseovervåkning, kurs- og foredragsholder.

Inger Levang

Bedriftssykepleier / HMS-rådgiver
Forusakutten bedriftshelsetjeneste
476 97 865

Utdanning: Risikoanalyse. HMS-ledelse. Bachelor i sykepleie.

Yrkeserfaring:
HMS koordinator.
Sykepleie, spesialisthelsetjeneste, avd. for lungesykdom, og Medisinsk observasjonspost for hjertesyke.

Faglig profil: HMS-rådgiver, risikovurderinger / ROS-analyse, systematisk HMS arbeid, arbeidshelseovervåking, kurs- og foredragsholder.