LHL

Hopp direkte til innhold

Forusakutten BHT jobber etter smittevernsråd og tiltak fra FHI og Folkehelsedirektoratet. Vi har utarbeidet en smittevernsveileder for alt arbeid som utføres i bedrifter, og i BHT sine lokaler. Se også vår temaside om koronavirus.

Viktig melding
Bedriftshelsetjeneste

Grunnkurs i arbeidsmiljø

Målet med grunnkurset er at deltakerne skal få kunnskap nok til å vite hvilken rolle de har i det systematiske HMS-arbeidet i egen bedrift. Kursdeltakerne vil få en grunnleggende innføring i lovverk, arbeidsmiljøfaktorer, aktørene i arbeidsmiljøarbeidet og sykefraværsoppfølging.

Pris
6 900,-
Inkluderer kaffe, lunsj og kursmateriell.
 • Varighet: 40 timer: 3 arbeidsdager kl. 08.30–15.30, samt hjemmeoppgave mellom samlingene.

Det kontinuerlige HMS-arbeidet baserer seg på bred medvirkning, god dokumentasjon og systematikk. Dette innebærer at alle som er ansatt kjenner sine plikter, oppgaver og hvilket ansvar som tilhører ulike roller.

På grunnkurs i arbeidsmiljø får deltakerne en grundig innføring i arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter. En sentral del av HMS-arbeidet i virksomheter er opplæring, og med dette kurset kan din bedrift løfte sin HMS-kompetanse og bli i bedre i stand til å etterleve kravene i arbeidsmiljøloven og forskriftene. Dette kurset oppfyller kravene i arbeidsmiljøloven om opplæring av verneombud, AMU (medlemmer av arbeidsmiljøutvalg) og arbeidsgiver.

Kursdeltakerne vil få en forståelse av hva et fullt forsvarlig arbeidsmiljø innebærer på egen arbeidsplass, samt arbeidsgivers og arbeidstakers roller og ansvar i HMS-arbeidet. Det blir også gitt informasjon om hvilke roller og oppgaver som tillegges AMU, verneombud, bedriftshelsetjeneste og Arbeidstilsynet.

Etter endt opplæring skal kursdeltakerne være i stand til å identifisere faktorer som fremmer eller hemmer et godt psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø på arbeidsplassen. De skal også kunne identifisere de viktigste fysiske arbeidsmiljøfaktorer på arbeidsplassen. Dette for å redusere og forebygge skader og ulykker.

Praktisk informasjon:

 • Sted: Trim Towers (Forusakutten)
 • Gjennomføring: 3 arbeidsdager kl. 08.30–15.30, samt hjemmeoppgave mellom samlingene.
 • Kurset foregår som teori og oppgave-løsning.

Neste kurs: 

 • 13., 14. og 20. oktober 2020

Kort beskrivelse

Aktuelle emner:

 • Arbeidsmiljøloven (AML)
 • HMS-forskrifter
 • Verneombudets oppgaver
 • Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
 • Målrettet HMS-arbeid
 • Fysisk / Kjemisk arbeidsmiljø
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Vernerunder, kartlegging og oppfølging
 • Internkontroll
 • Gruppeoppgaver / Caseløsning

Detaljert program vil bli sendt ut til deltakere etter påmelding.

Passer for

Kurset passer for alle med krav om 40-timers opplæring:

 • Verneombud
 • Hovedverneombud
 • AMU: Både arbeidsgivers og arbeidstakers medlemmer i arbeidsmiljøutvalget

Kurset passer også for andre med krav om opplæring:

 • Arbeidsgiver

… og for andre som trenger eller ønsker kompetanse i HMS:

 • Ledere
 • HR-personell
 • HMS-personell
 • Tillitsvalgte

Våre spesialister

Grethe Rettedal

Grethe Rettedal

Yrkeshygieniker / HMS-rådgiver

Forusakutten bedriftshelsetjeneste

Tlf: 474 76 122

grethe@forusakutten.no

Utdanning: Cand.sient. i helse og miljøvernfag fra Universitetet i Sørøst-Norge.

Yrkeserfaring: Yrkeshygiene / HMS-rådgiver bedriftshelsetjeneste, kommunal og fylkeskommunal sektor, rådgiver miljørettet helsevern kommunal sektor.

Faglig profil: Yrkeshygieniker, HMS rådgiver, systematisk HMS- arbeid, bistand ved nybygg/ombygging og kurs- og foredragsholder.

Inger Levang

Inger Levang

Bedriftssykepleier / HMS-rådgiver

Forusakutten bedriftshelsetjeneste

Tlf: 476 97 865

inger@forusakutten.no

Utdanning: Risikoanalyse. HMS-ledelse. Bachelor i sykepleie.

Yrkeserfaring:
HMS koordinator.
Sykepleie, spesialisthelsetjeneste, avd for lungesykdom, og Medisinsk observasjonspost for hjertesyke.

Faglig profil: HMS rådgiver, risikovurderinger / ROS analyse, systematisk HMS arbeid, arbeidshelseovervåking, kurs- og foredragsholder.

Ingunn Reed Anda

Ingunn Reed Anda

Bedriftssykepleier / HMS-rådgiver

Forusakutten bedriftshelsetjeneste

Tlf: 476 97 866

ingunn@forusakutten.no

Utdanning: Bachelor i sykepleie. Master i helsefremmende arbeid.

Yrkeserfaring:
Kommunehelsetjeneste: sykehjem og hjemmesykepleie
Spesialisthelsetjeneste: hematologi og kreftsykepleie
NAV: veiledning for arbeidsgivere

Faglig profil: HMS-rådgiver, systematisk HMS-arbeid, helsefremmende arbeid, arbeidshelseovervåkning, kurs- og foredragsholder.

Susanne Norland

Susanne Norland

Bedriftssykepleier / HMS-rådgiver

Forusakutten bedriftshelsetjeneste

Tlf: 977 90 876

susanne@forusakutten.no

Utdanning: Bachelor i sykepleie. Master i organisasjon- og ledelse ved Handelshøyskolen BI. Samspill og ledelse - anvendt organisasjonspsykologi. Ledelse - makt og mening.

Yrkeserfaring: Bedriftssykepleier / HMS-rådgiver bedriftshelsetjeneste, oljeservice/dykking, helseøkonomiforvaltning, kommunehelsetjenesten og Stavanger Universitetssykehus.

Faglig profil: Psykososialt arbeidsmiljø, organisasjonsutvikling, konflikthåndtering, stressmestring, faktaundersøkelse for håndtering av mobbing/trakassering, regelverkskompetanse onshore og offshore/dykking, inspeksjoner, kurs- og foredragsholder.

Petter Underhaug Berntsen

Petter Underhaug Berntsen

Ergonom / HMS-rådgiver

Forusakutten bedriftshelsetjeneste

Tlf: 482 13 338

petter@forusakutten.no

Utdanning: Bachelor i ergoterapi NTNU. Master i Helsevitenskap NTNU.

Yrkeserfaring: Ergonom / HMS-rådgiver bedriftshelsetjeneste, miljøterapeut i boenhet, kommunal ergoterapeut.

Faglig profil: Ergonomi i ulike yrker/sektorer, HMS-rådgiver, systematisk HMS-arbeid og bistand ved nybygg/ombygging, Tanita bodyscan, kurs- og foredragsholder.

Audun Veggeland

Audun Veggeland

Lege med spesialisering i arbeidsmedisin

Forusakutten bedriftshelsetjeneste

bht@forusakutten.no

Utdanning: Medisinsk embedseksamen Bergen 1979, spesialist i almennmedisin 1989-1999, spesialist i arbeidsmedisin 1994. Godkjent petroleumslege.

Yrkeserfaring: Ca 30 års erfaring som bedriftslege, ca 8 års erfaring som almennlege, 16 års erfaring som fagansvarlig lege i petroleumsindustrien. 1 år i psykiatrien. 35 års ledererfaring, diverse tillitsverv og styreverv.

Faglig profil: Spesialrådgiver i arbeidsmedisin.

Anne Beate Johansen

Anne Beate Johansen

Daglig Leder. Ergonom.

Forusakutten bedriftshelsetjeneste

Tlf: 951 87 022

anne.beate@forusakutten.no

Utdanning: Bachelor (Hons) i Fysioterapi, Univ. Teesside UK. Videreutdanning i psykisk helsearbeid.

Yrkeserfaring: Ledelse, ergonom / HMS-rådgiver bedriftshelsetjeneste, IA-rådgiver Nav Arbeidslivssenter, privatpraktiserende fysioterapeut Fysioterapi St. Olav, fysioterapeut Kettering General Hospital.

Faglig profil: Ledelse, risikovurdering landbasert industri /offshore, ergonomiske vurderinger gruppe- og individnivå, HMS-rådgiver, IA-rådgiver, sykefraværsbistand, systematisk HMS-arbeid, stressmestring, fysisk aktivitet, bistand ved nybygg/ombygging, Tanita bodyscan, kurs- og foredragsholder.

Gjennomføring av kurset forutsetter 8 deltagere.

Avbestilling må skje senest 14 dager før første kursdag, hvis ikke faktureres kurset i sin helhet.