Hopp direkte til innhold
Bedriftshelsetjeneste

Grunnkurs i arbeidsmiljø

Målet med grunnkurset er at deltakerne skal få kunnskap nok til å vite hvilken rolle de har i det systematiske HMS-arbeidet i egen bedrift. Kursdeltakerne vil få en grunnleggende innføring i lovverk, arbeidsmiljøfaktorer, aktørene i arbeidsmiljøarbeidet og sykefraværsoppfølging.

Pris
6 900,-
Inkluderer kaffe, lunsj og kursmateriell.
 • Varighet: 40 timer: 3 arbeidsdager kl. 08.30–15.30, samt hjemmeoppgave mellom samlingene.

Det kontinuerlige HMS-arbeidet baserer seg på bred medvirkning, god dokumentasjon og systematikk. Dette innebærer at alle som er ansatt kjenner sine plikter, oppgaver og hvilket ansvar som tilhører ulike roller.

Praktisk informasjon:

 • Sted: Trim Towers (Forusakutten)
 • Gjennomføring: 3 arbeidsdager kl. 08.30–15.30, samt hjemmeoppgave mellom samlingene.
 • Kurset foregår som teori og oppgave-løsning.

Neste kurs:  

 • 8, 9 og 15 november 2022

Kort beskrivelse

På grunnkurs i arbeidsmiljø får deltakerne en grundig innføring i arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter. En sentral del av HMS-arbeidet i virksomheter er opplæring, og med dette kurset kan din bedrift løfte sin HMS-kompetanse og bli i bedre i stand til å etterleve kravene i arbeidsmiljøloven og forskriftene. Dette kurset oppfyller kravene i arbeidsmiljøloven om opplæring av verneombud, AMU (medlemmer av arbeidsmiljøutvalg) og arbeidsgiver.

Kursdeltakerne vil få en forståelse av hva et fullt forsvarlig arbeidsmiljø innebærer på egen arbeidsplass, samt arbeidsgivers og arbeidstakers roller og ansvar i HMS-arbeidet. Det blir også gitt informasjon om hvilke roller og oppgaver som tillegges AMU, verneombud, bedriftshelsetjeneste og Arbeidstilsynet.

Etter endt opplæring skal kursdeltakerne være i stand til å identifisere faktorer som fremmer eller hemmer et godt psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø på arbeidsplassen. De skal også kunne identifisere de viktigste fysiske arbeidsmiljøfaktorer på arbeidsplassen. Dette for å redusere og forebygge skader og ulykker.

Aktuelle emner:

 • Arbeidsmiljøloven (AML)
 • HMS-forskrifter
 • Verneombudets oppgaver
 • Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
 • Målrettet HMS-arbeid
 • Fysisk / Kjemisk arbeidsmiljø
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Vernerunder, kartlegging og oppfølging
 • Internkontroll
 • Gruppeoppgaver / Caseløsning

Detaljert program vil bli sendt ut til deltakere etter påmelding.

Passer for

Kurset passer for alle med krav om 40-timers opplæring:

 • Verneombud
 • Hovedverneombud
 • AMU: Både arbeidsgivers og arbeidstakers medlemmer i arbeidsmiljøutvalget

Kurset passer også for andre med krav om opplæring:

 • Arbeidsgiver

… og for andre som trenger eller ønsker kompetanse i HMS:

 • Ledere
 • HR-personell
 • HMS-personell
 • Tillitsvalgte

Våre spesialister

Grethe Rettedal

Yrkeshygieniker / HMS-rådgiver
Forusakutten bedriftshelsetjeneste
47 47 61 22

Utdanning: Cand.scient. i helse og miljøvernfag fra Universitetet i Sørøst-Norge.

Yrkeserfaring: Yrkeshygiene / HMS-rådgiver bedriftshelsetjeneste, kommunal og fylkeskommunal sektor, rådgiver miljørettet helsevern kommunal sektor.

Faglig profil: Yrkeshygieniker, HMS-rådgiver, systematisk HMS- arbeid, bistand ved nybygg/ombygging og kurs- og foredragsholder.

Inger Levang

Bedriftssykepleier / HMS-rådgiver
Forusakutten bedriftshelsetjeneste
476 97 865

Utdanning: Risikoanalyse. HMS-ledelse. Bachelor i sykepleie.

Yrkeserfaring:
HMS koordinator.
Sykepleie, spesialisthelsetjeneste, avd. for lungesykdom, og Medisinsk observasjonspost for hjertesyke.

Faglig profil: HMS-rådgiver, risikovurderinger / ROS-analyse, systematisk HMS arbeid, arbeidshelseovervåking, kurs- og foredragsholder.

Ingunn Reed Anda

Bedriftssykepleier / HMS-rådgiver
Forusakutten bedriftshelsetjeneste
476 97 866

Utdanning: Bachelor i sykepleie. Master i helsefremmende arbeid.

Yrkeserfaring:
Kommunehelsetjeneste: sykehjem og hjemmesykepleie
Spesialisthelsetjeneste: hematologi og kreftsykepleie
NAV: veiledning for arbeidsgivere

Faglig profil: HMS-rådgiver, systematisk HMS-arbeid, helsefremmende arbeid, arbeidshelseovervåkning, kurs- og foredragsholder.

Petter Underhaug Berntsen

Daglig Leder. Ergonom / HMS-rådgiver
Forusakutten bedriftshelsetjeneste
482 13 338

Utdanning: Bachelor i ergoterapi NTNU. Master i Helsevitenskap NTNU.

Yrkeserfaring: Ergonom / HMS-rådgiver bedriftshelsetjeneste, miljøterapeut i boenhet, kommunal ergoterapeut.

Faglig profil: Ergonomi i ulike yrker/sektorer (gruppe- og individnivå), ergonomisk risikovurdering landbasert industri/offshore, overordnet risikovurdering, HMS-rådgiver, systematisk HMS-arbeid, sykefraværsbistand, gruppeinstruktør, bistand ved nybygg/ombygging, Tanita bodyscan, kurs- og foredragsholder.

Audun Veggeland

Lege med spesialisering i arbeidsmedisin
Forusakutten bedriftshelsetjeneste

Utdanning: Medisinsk embedseksamen Bergen 1979, spesialist i allmennmedisin 1989-1999, spesialist i arbeidsmedisin 1994. Godkjent petroleumslege.

Yrkeserfaring: Ca. 30 års erfaring som bedriftslege, ca. 8 års erfaring som allmennlege, 16 års erfaring som fagansvarlig lege i petroleumsindustrien. 1 år i psykiatrien. 35 års ledererfaring, diverse tillitsverv og styreverv.

Faglig profil: Spesialrådgiver i arbeidsmedisin.