LHL

Hopp direkte til innhold
Bedriftshelsetjeneste

Grunnkurs arbeidsmiljø

Mål og hensikt med grunnkurset er at deltakere skal få innsikt i lovverket og kunnskap nok til å bidra i det kontinuerlige HMS-arbeidet i sin bedrift.

Pris
6 900,-
Inkluderer kaffe, lunsj og kursmateriell.
 • Varighet: 40 timer

I henhold til Arbeidsmiljølovens §6-5 plikter arbeidsgiver å sørge for at verneombud, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og andre med HMS-ansvar får den opplæring som er nødvendig for å kunne utføre vervet på en forsvarlig måte.

Dette kurset har med hensikt å gi en slik opplæring. I dette kurset vil du få en innføring i Arbeidsmiljøloven (AML) med hovedvekt på Helse, Miljø og Sikkerhet. Vi gjennomgår også internkontrollforskriften, og gir en grundig gjennomgang av hva verneombudets oppgaver innebærer.

Mål og hensikt med grunnkurset er at deltakere skal få innsikt i lovverket og kunnskap nok til å bidra i det kontinuerlige HMS arbeidet i sin bedrift.

Neste kurs: 

 • 12., 13. og 19. mai 2020
 • 13., 14. og 20. oktober 2020

Kort beskrivelse

Aktuelle emner:

 • Arbeidsmiljøloven (AML)
 • HMS-forskriften
 • Verneombudets oppgaver og plikter
 • Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
 • Målrettet HMS-arbeid
 • Fysisk / Kjemisk arbeidsmiljø
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Vernerunder, kartlegging og oppfølging
 • Internkontroll
 • Gruppeoppgaver / caseløsning

Detaljert program vil bli sendt ut til deltakere etter påmelding.

Passer for

Verneombud, medlemmer av AMU og andre med HMS-ansvar.

Gjennomføring av kurset forutsetter 8 deltagere.

Avbestilling må skje senest 14 dager før første kursdag, hvis ikke faktureres kurset i sin helhet.