Hopp direkte til innhold
Bedriftshelsetjeneste

Kurs: HMS for ledere

Ledere er lovpålagt opplæring i Helse-, Miljø- og Sikkerhetsarbeid ifølge Arbeidsmiljøloven § 3-5.

Pris
3 450,-
Inkluderer kaffe, lunsj og kursmateriell.
  • Varighet: 1 dag

1-dags HMS-kurs er et lovpålagt kurs for ledere. Kurset gir opplæring i HMS, og inneholder viktige temaer innen fysisk, organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø, slik at du som leder kan ivareta et forsvarlig arbeidsmiljø.

Kort beskrivelse

  • Arbeidsmiljøloven – og innføring i systematisk HMS-arbeid
  • Arbeidsmiljøkartlegginger – fysisk og psykososialt arbeidsmiljø
  • Ergonomi
  • HMS i byggesaker
  • Sykefraværsoppfølging
  • Psykososialt arbeidsmiljø og arbeidsglede
  • Arbeidsmedisin
  • Akan-arbeid

Våre spesialister

Grethe Rettedal

Yrkeshygieniker / HMS-rådgiver
Forusakutten bedriftshelsetjeneste
47 47 61 22

Utdanning: Cand.scient. i helse og miljøvernfag fra Universitetet i Sørøst-Norge.

Yrkeserfaring: Yrkeshygiene / HMS-rådgiver bedriftshelsetjeneste, kommunal og fylkeskommunal sektor, rådgiver miljørettet helsevern kommunal sektor.

Faglig profil: Yrkeshygieniker, HMS-rådgiver, systematisk HMS- arbeid, bistand ved nybygg/ombygging og kurs- og foredragsholder.

Petter Underhaug Berntsen

Daglig Leder. Ergonom / HMS-rådgiver
Forusakutten bedriftshelsetjeneste
482 13 338

Utdanning: Bachelor i ergoterapi NTNU. Master i Helsevitenskap NTNU.

Yrkeserfaring: Ergonom / HMS-rådgiver bedriftshelsetjeneste, miljøterapeut i boenhet, kommunal ergoterapeut.

Faglig profil: Ergonomi i ulike yrker/sektorer (gruppe- og individnivå), ergonomisk risikovurdering landbasert industri/offshore, overordnet risikovurdering, HMS-rådgiver, systematisk HMS-arbeid, sykefraværsbistand, gruppeinstruktør, bistand ved nybygg/ombygging, Tanita bodyscan, kurs- og foredragsholder.

Audun Veggeland

Lege med spesialisering i arbeidsmedisin
Forusakutten bedriftshelsetjeneste

Utdanning: Medisinsk embedseksamen Bergen 1979, spesialist i allmennmedisin 1989-1999, spesialist i arbeidsmedisin 1994. Godkjent petroleumslege.

Yrkeserfaring: Ca. 30 års erfaring som bedriftslege, ca. 8 års erfaring som allmennlege, 16 års erfaring som fagansvarlig lege i petroleumsindustrien. 1 år i psykiatrien. 35 års ledererfaring, diverse tillitsverv og styreverv.

Faglig profil: Spesialrådgiver i arbeidsmedisin.