LHL

Hopp direkte til innhold

Redusert drift

Vi tilbyr nå ikke fysiske pasientkonsultasjoner eller noen form for undersøkelser. Vi gjør dette tiltaket for å minimere kontakt og smittefare.

Bedriftshelsetjenesten: vi bruker video. Kontakt oss på 934 63 626

Du kan nå bestille videokonsultasjon hos en av våre allmennleger. Bestill på telefon 52 69 69 69

Viktig melding
Bedriftshelsetjeneste

Kurs: HMS for ledere

Arbeidsgiver er i henhold til arbeidsmiljøloven § 3-5 pålagt å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Inkluderer kaffe, lunsj og kursmateriell.
  • Varighet: 1 dag

Kurset gir arbeidsgiver kunnskap om sine plikter iht. hva HMS - arbeid innebærer og hvordan man kan arbeide systematisk med HMS i egen virksomhet.

Kursbevis for gjennomført lovpålagt opplæring gis etter avsluttet kurs.

Kursdatoer 2020 kommer

Kort beskrivelse

Arbeidsgiver vil få en innføring i følgende tema:

  • Bakgrunn for kurset (lovkravene i Arbeidsmiljøloven §3-5)
  • Lovverket og roller i HMS arbeid
  • Systematisk HMS arbeid
  • Psykososialt arbeidsmiljø
  • Fysiske arbeidsmiljøfaktorer
  • Yrkeshygiene
  • Sykefravær og oppfølging
  • Rus og avhengighet (AKAN)
  • Ergonomi på arbeidsplassen