Hopp direkte til innhold
Bedriftshelsetjeneste

Kurs: HMS for ledere

Ledere er lovpålagt opplæring i Helse-, Miljø- og Sikkerhetsarbeid ifølge Arbeidsmiljøloven § 3-5.

Pris
3 450,-
Inkluderer kaffe, lunsj og kursmateriell.
  • Varighet: 1 dag

1-dags HMS-kurs er et lovpålagt kurs for ledere. Kurset gir opplæring i HMS, og inneholder viktige temaer innen fysisk, organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø, slik at du som leder kan ivareta et forsvarlig arbeidsmiljø.

Kort beskrivelse

  • Arbeidsmiljøloven – og innføring i systematisk HMS-arbeid
  • Arbeidsmiljøkartlegginger – fysisk og psykososialt arbeidsmiljø
  • Ergonomi
  • HMS i byggesaker
  • Sykefraværsoppfølging
  • Psykososialt arbeidsmiljø og arbeidsglede
  • Arbeidsmedisin
  • Akan-arbeid

Våre spesialister

Grethe Rettedal

Grethe Rettedal

Yrkeshygieniker / HMS-rådgiver
Forusakutten bedriftshelsetjeneste
474 76 122

Utdanning: Cand.sient. i helse og miljøvernfag fra Universitetet i Sørøst-Norge.

Yrkeserfaring: Yrkeshygiene / HMS-rådgiver bedriftshelsetjeneste, kommunal og fylkeskommunal sektor, rådgiver miljørettet helsevern kommunal sektor.

Faglig profil: Yrkeshygieniker, HMS rådgiver, systematisk HMS- arbeid, bistand ved nybygg/ombygging og kurs- og foredragsholder.

Susanne Norland

Susanne Norland

Bedriftssykepleier / HMS-rådgiver
Forusakutten bedriftshelsetjeneste
977 90 876

Utdanning: Bachelor i sykepleie. Master i organisasjon- og ledelse ved Handelshøyskolen BI. Samspill og ledelse - anvendt organisasjonspsykologi. Ledelse - makt og mening.

Yrkeserfaring: Bedriftssykepleier / HMS-rådgiver bedriftshelsetjeneste, oljeservice/dykking, helseøkonomiforvaltning, kommunehelsetjenesten og Stavanger Universitetssykehus.

Faglig profil: Psykososialt arbeidsmiljø, organisasjonsutvikling, konflikthåndtering, stressmestring, faktaundersøkelse for håndtering av mobbing/trakassering, regelverkskompetanse onshore og offshore/dykking, inspeksjoner, kurs- og foredragsholder.

Petter Underhaug Berntsen

Petter Underhaug Berntsen

Ergonom / HMS-rådgiver
Forusakutten bedriftshelsetjeneste
482 13 338

Utdanning: Bachelor i ergoterapi NTNU. Master i Helsevitenskap NTNU.

Yrkeserfaring: Ergonom / HMS-rådgiver bedriftshelsetjeneste, miljøterapeut i boenhet, kommunal ergoterapeut.

Faglig profil: Ergonomi i ulike yrker/sektorer (gruppe- og individnivå), ergonomisk risikovurdering landbasert industri/offshore, overordnet risikovurdering, HMS-rådgiver, systematisk HMS-arbeid, sykefraværsbistand, gruppeinstruktør, bistand ved nybygg/ombygging, Tanita bodyscan, kurs- og foredragsholder.

Audun Veggeland

Audun Veggeland

Lege med spesialisering i arbeidsmedisin
Forusakutten bedriftshelsetjeneste

Utdanning: Medisinsk embedseksamen Bergen 1979, spesialist i allmennmedisin 1989-1999, spesialist i arbeidsmedisin 1994. Godkjent petroleumslege.

Yrkeserfaring: Ca 30 års erfaring som bedriftslege, ca 8 års erfaring som allmennlege, 16 års erfaring som fagansvarlig lege i petroleumsindustrien. 1 år i psykiatrien. 35 års ledererfaring, diverse tillitsverv og styreverv.

Faglig profil: Spesialrådgiver i arbeidsmedisin.

Anne Beate Johansen

Anne Beate Johansen

Daglig Leder. Ergonom.
Forusakutten bedriftshelsetjeneste
52 69 69 69

Utdanning: Bachelor (Hons) i Fysioterapi, Univ. Teesside UK. Videreutdanning i psykisk helsearbeid.

Yrkeserfaring: Ledelse, ergonom / HMS-rådgiver bedriftshelsetjeneste, IA-rådgiver Nav Arbeidslivssenter, privatpraktiserende fysioterapeut Fysioterapi St. Olav, fysioterapeut Kettering General Hospital.

Faglig profil: Ledelse, risikovurdering landbasert industri /offshore, ergonomiske vurderinger gruppe- og individnivå, HMS-rådgiver, IA-rådgiver, sykefraværsbistand, systematisk HMS-arbeid, stressmestring, fysisk aktivitet, bistand ved nybygg/ombygging, Tanita bodyscan, kurs- og foredragsholder.