LHL

Hopp direkte til innhold

Kurs: Hydrogensulfid H2S

Kurset gir kunnskap om farer ved hydrogensulfid og svoveldioksid, symptomer ved forgiftning og kunnskap om livreddende førstehjelp.

Pris
2 300,- /deltager
Pris hos bedrift
19 900,- /12 deltagere
Inkludert kursmateriell, lunsj og kaffe/te.
  • Varighet: 5 timer

Kurset holdes av yrkeshygieniker og ingeniør i kjemi Roza Sargsyan. Kursdeltakerne skal lære å ta vare på egen og andres sikkerhet ved riktig bruk av verneutstyr.

Kommende kurs:

Kort beskrivelse

Kurset skal gi deltakerne kunnskap om følgende tema:

  • Farer, kilder, kjennetegn og egenskaper ved hydrogensulfid (H2S).
  • Grenseverdier for H2S.
  • Symptomer på eksponering.
  • Riktig bruk av måleutstyr/gassmåler.
  • Redningsteknikker og førstehjelp.
  • Riktig valg, bruk og vedlikehold av verneutstyr.
  • Aktuelle lover og forskrifter.

Våre spesialister

Gjennomføring av kurset forutsetter 6 deltagere.

Kurset kan også holdes ute i bedrift for gruppe på inntil 12 deltagere.