LHL

Hopp direkte til innhold

Forusakutten BHT jobber etter smittevernsråd og tiltak fra FHI og Folkehelsedirektoratet. Vi har utarbeidet en smittevernsveileder for alt arbeid som utføres i bedrifter, og i BHT sine lokaler. Se også vår temaside om koronavirus.

Viktig melding
Bedriftshelsetjeneste

Kurs: Konflikthåndtering på arbeidsplassen

Forstå ulike typer konflikter, og hvordan konflikter trappes opp/ned.

Pris på forespørsel
  • Varighet: Etter avtale

Konflikter på arbeidsplassen er ikke til å unngå. De er dessuten ofte en kilde til endring og framdrift. Samtidig kan konflikter føre til mindre trivsel, lavere produktivitet og mobbing. Konflikter er i seg selv verken et gode eller et onde. De kan ha både positive og negative sider. Konflikter avdekker og tydeliggjør viktige temaer.

Håndtert på riktig måte kan konflikter være en kilde til utvikling, læring og tettere relasjoner.

Kort beskrivelse

Kurset skal gi deltakerne kunnskap om følgende tema:

  • Forstå ulike typer konflikter, og hvordan konflikter trappes opp/ned.
  • Arbeidsgivers ansvar, rettigheter og plikter.
  • Ansattes ansvar, rettigheter og plikter.
  • Roller i konflikter, herunder meglerrollen.
  • Innføring og trening i konfliktdempende kommunikasjon.
  • Strategiske og løsningsfokuserte tilnærminger.
  • Forebygging av konflikter.

Passer for

Arbeidsgivere og ledere, vernetjeneste og tillitsvalgte, HR, HMS-personell og medarbeidere.

Våre spesialister

Susanne Norland

Susanne Norland

Bedriftssykepleier / HMS-rådgiver

Forusakutten bedriftshelsetjeneste

Tlf: 977 90 876

susanne@forusakutten.no

Utdanning: Bachelor i sykepleie. Master i organisasjon- og ledelse ved Handelshøyskolen BI. Samspill og ledelse - anvendt organisasjonspsykologi. Ledelse - makt og mening.

Yrkeserfaring: Bedriftssykepleier / HMS-rådgiver bedriftshelsetjeneste, oljeservice/dykking, helseøkonomiforvaltning, kommunehelsetjenesten og Stavanger Universitetssykehus.

Faglig profil: Psykososialt arbeidsmiljø, organisasjonsutvikling, konflikthåndtering, stressmestring, faktaundersøkelse for håndtering av mobbing/trakassering, regelverkskompetanse onshore og offshore/dykking, inspeksjoner, kurs- og foredragsholder.

Audun Veggeland

Audun Veggeland

Lege med spesialisering i arbeidsmedisin

Forusakutten bedriftshelsetjeneste

bht@forusakutten.no

Utdanning: Medisinsk embedseksamen Bergen 1979, spesialist i almennmedisin 1989-1999, spesialist i arbeidsmedisin 1994. Godkjent petroleumslege.

Yrkeserfaring: Ca 30 års erfaring som bedriftslege, ca 8 års erfaring som almennlege, 16 års erfaring som fagansvarlig lege i petroleumsindustrien. 1 år i psykiatrien. 35 års ledererfaring, diverse tillitsverv og styreverv.

Faglig profil: Spesialrådgiver i arbeidsmedisin.