LHL

Hopp direkte til innhold

Redusert drift

Vi tilbyr nå ikke fysiske pasientkonsultasjoner eller noen form for undersøkelser. Vi gjør dette tiltaket for å minimere kontakt og smittefare.

Bedriftshelsetjenesten: vi bruker video. Kontakt oss på 934 63 626

Du kan nå bestille videokonsultasjon hos en av våre allmennleger. Bestill på telefon 52 69 69 69

Viktig melding
Bedriftshelsetjeneste

Kurs: Kjemisk helsefare og kjemikaliehåndtering

Arbeidsgiver har ansvaret for at arbeidstakere har fått den nødvendige opplæring og bevisstgjøring.

Inkludert kursmateriell, te/kaffe og frukt.
  • Varighet: 3 timer. (09.00 - 12.00)

Arbeidsgiver har ansvaret for at arbeidstakere har fått den nødvendige opplæring og bevisstgjøring. Ref: Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) § 3-4. Opplæring i arbeid med farlige kjemikalier.

Dato for kurs 2020 kommer.

Kort beskrivelse

Kurset skal gi deltakerne kunnskap om følgende tema:

  • Hvordan kjemiske og biologiske stoffer påvirker mennesker
  • Risikoen ved kjemikaliehåndtering
  • Stoffkartoteket og datablader
  • Risikovurdering og substitusjon
  • Nødvendigheten med bruk av rett verneutstyr, oppbevaring og vedlikehold
  • Aktuelle lover og forskrifter
  • Tiltaks og grenseverdier

 

Gjennomføring av kurset forutsetter 6 deltakere.

Kurset kan også holdes ute i bedrift for grupper på inntil 12 deltakere.