LHL

Hopp direkte til innhold

Forusakutten BHT jobber etter smittevernsråd og tiltak fra FHI og Folkehelsedirektoratet. Vi har utarbeidet en smittevernsveileder for alt arbeid som utføres i bedrifter, og i BHT sine lokaler. Se også vår temaside om koronavirus.

Viktig melding
Bedriftshelsetjeneste

Kurs: Kjemisk helsefare og kjemikaliehåndtering

Arbeidsgiver har ansvaret for at arbeidstakere har fått den nødvendige opplæring og bevisstgjøring.

Inkludert kursmateriell, te/kaffe og frukt.
  • Varighet: 3 timer. (kl. 9–12)

Arbeidsgiver har ansvaret for at arbeidstakere har fått den nødvendige opplæring og bevisstgjøring. Ref: Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) § 3-4. Opplæring i arbeid med farlige kjemikalier.

Dato for kurs 2020 kommer.

Kort beskrivelse

Kurset skal gi deltakerne kunnskap om følgende tema:

  • Hvordan kjemiske og biologiske stoffer påvirker mennesker
  • Risikoen ved kjemikaliehåndtering
  • Stoffkartoteket og datablader
  • Risikovurdering og substitusjon
  • Nødvendigheten med bruk av rett verneutstyr, oppbevaring og vedlikehold
  • Aktuelle lover og forskrifter
  • Tiltaks og grenseverdier

 

Våre spesialister

Grethe Rettedal

Grethe Rettedal

Yrkeshygieniker / HMS-rådgiver

Forusakutten bedriftshelsetjeneste

Tlf: 474 76 122

grethe@forusakutten.no

Utdanning: Cand.sient. i helse og miljøvernfag fra Universitetet i Sørøst-Norge.

Yrkeserfaring: Yrkeshygiene / HMS-rådgiver bedriftshelsetjeneste, kommunal og fylkeskommunal sektor, rådgiver miljørettet helsevern kommunal sektor.

Faglig profil: Yrkeshygieniker, HMS rådgiver, systematisk HMS- arbeid, bistand ved nybygg/ombygging og kurs- og foredragsholder.

Gjennomføring av kurset forutsetter 6 deltakere.

Kurset kan også holdes ute i bedrift for grupper på inntil 12 deltakere.