Hopp direkte til innhold
Bedriftshelsetjeneste

Kurs: Sykefraværsoppfølging

Slik styrkes bedrifter ved ledere og HR-ansatte som jobber med sykefraværsoppfølging.

  • Varighet: 2–3 timer

Arbeidsgiver har det overordnede ansvaret for å forebygge fravær, og for å følge opp sykefravær i virksomheten. Arbeidsgiver har også ansvar for å tilrettelegge arbeidssituasjonen for sykmeldte ansatte. Ansatte skal delta, og har en rolle i oppfølgingsarbeidet.

Kort beskrivelse

Kurset skal gi ledere med personalansvar / HR-ansatte kunnskap om helhetlig jobbing for å hindre sykefravær på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå.

Temaer i kurset:

  • Regelverk som må følges i sykefraværsarbeidet
  • Hvordan et godt arbeidsmiljø er av betydning for å forebyggende fravær
  • Hvordan ledere på best måte følge kan opp sine ansatte når sykefravær oppstår.

Kunnskap om hvordan ledere kan håndtere "den vanskelige samtalen" blir også omhandlet i kurset.

Våre spesialister

Ingunn Reed Anda

Bedriftssykepleier / HMS-rådgiver
Forusakutten bedriftshelsetjeneste
476 97 866

Utdanning: Bachelor i sykepleie. Master i helsefremmende arbeid.

Yrkeserfaring:
Kommunehelsetjeneste: sykehjem og hjemmesykepleie
Spesialisthelsetjeneste: hematologi og kreftsykepleie
NAV: veiledning for arbeidsgivere

Faglig profil: HMS-rådgiver, systematisk HMS-arbeid, helsefremmende arbeid, arbeidshelseovervåkning, kurs- og foredragsholder.