Hopp direkte til innhold
Bedriftshelsetjeneste

Kurs: Psykisk helse på arbeidsplassen

Utbrenthet er en risiko i arbeidsmiljøet som det er viktig å forebygge, både på organisasjon- og individnivå. Hva skal til for at vi kan få det bedre på jobb? Det vil igjen påvirke vår prestasjon.

Kurset skal gi deltakerne kunnskap om følgende tema:

  • Forståelse for hva utbrenthet er og årsaker
  • Forebyggende faktorer på organisasjonsnivå
  • Økt kunnskap for å forstå egne behov og grenser for lettere kunne ta
  • personlig ansvar
  • Arbeidsgivers omsorgsplikt vs. styringsrett
  • Hvordan fylle på med «emosjonell kapital»
  • Økt forståelse for følelsesregulering

Våre spesialister

Marte Bøe

Psykolog. Spesialist i klinisk psykologi (assosiert)
Forusakutten

Utdannet psykolog i 2002, spesialist i klinisk psykologi med fordypning barne- og ungdomspsykologi. Fordypning i organisasjonspsykologi.

Arbeider med privatpersoner fra barn til voksen, med spørsmål knyttet til jobb og helse f. eks. som jobbpsykolog med fokus på stresshåndtering, utbrenthet, jobb-familie-balanse, lederutvikling og arbeidsmiljø.

Hennes spisskompetanse og faglige engasjement ligger spesielt i et fokus på endring og utvikling hos mennesker og å koble dette opp mot de ulike rollene som klientene hennes har, det være seg leder, forelder eller elev, som hos barn og unge.

Audun Veggeland

Lege med spesialisering i arbeidsmedisin
Forusakutten bedriftshelsetjeneste

Utdanning: Medisinsk embedseksamen Bergen 1979, spesialist i allmennmedisin 1989-1999, spesialist i arbeidsmedisin 1994. Godkjent petroleumslege.

Yrkeserfaring: Ca. 30 års erfaring som bedriftslege, ca. 8 års erfaring som allmennlege, 16 års erfaring som fagansvarlig lege i petroleumsindustrien. 1 år i psykiatrien. 35 års ledererfaring, diverse tillitsverv og styreverv.

Faglig profil: Spesialrådgiver i arbeidsmedisin.