LHL

Hopp direkte til innhold

Forusakutten BHT jobber etter smittevernsråd og tiltak fra FHI og Folkehelsedirektoratet. Vi har utarbeidet en smittevernsveileder for alt arbeid som utføres i bedrifter, og i BHT sine lokaler. Se også vår temaside om koronavirus.

Viktig melding
Bedriftshelsetjeneste

Kurs: Støy og vibrasjoner

Vi tilbyr kurs i støy og vibrasjoner for bedrifter.

Pris per deltaker, inkludert kursmateriell, te/kaffe og frukt.
 • Varighet: 3 timer

Arbeidsgiver har ansvaret for at arbeidstakere har fått den nødvendige opplæring og bevisstgjøring. Ref: Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) Kapittel 14.

Dato for kurs 2020 kommer. 

Kort beskrivelse

Kurset skal gi deltakerne kunnskap om følgende tema:

 • Når oppstår hørselsskader?
 • Tiltaks- og grenseverdier ved ulike typer arbeid.
 • Helsefare og risikovurdering ved støy.
 • Støymåling. Tiltak mot støy.
 • Bruk av hørselvern; fordeler og ulemper ved ulike hørselvern.
 • Helseundersøkelse og hørselskontroll.
 • Aktuelle lover og forskrifter.
 • Helsemessige konsekvenser av arbeid med vibrerende verktøy.
 • Forståelse av risiko knyttet til vibrasjoner og hvordan tegn på skader skal oppdages og rapporteres.
 • Vibrasjonskalkulator.
 • Tiltaks- og grenseverdiene for eksponeringen.
 • Opplæring i organisering av arbeidet, gjennomgang av hvordan redusere eksponeringen og eventuelle tiltak som skal iverksettes.

Våre spesialister

Grethe Rettedal

Grethe Rettedal

Yrkeshygieniker / HMS-rådgiver

Forusakutten bedriftshelsetjeneste

Tlf: 474 76 122

grethe@forusakutten.no

Utdanning: Cand.sient. i helse og miljøvernfag fra Universitetet i Sørøst-Norge.

Yrkeserfaring: Yrkeshygiene / HMS-rådgiver bedriftshelsetjeneste, kommunal og fylkeskommunal sektor, rådgiver miljørettet helsevern kommunal sektor.

Faglig profil: Yrkeshygieniker, HMS rådgiver, systematisk HMS- arbeid, bistand ved nybygg/ombygging og kurs- og foredragsholder.

Gjennomføring av kurset forutsetter 6 deltakere.

Kurset kan også holdes ute i bedrift for grupper på inntil 12 deltakere.