LHL

Hopp direkte til innhold
Annet

Kurs: Støy og vibrasjoner

Vi tilbyr kurs i støy og vibrasjoner for bedrifter.

Pris
1 050,- /deltager
Pris hos bedrift
11 600,- /12 deltagere
Pris per deltaker, inkludert kursmateriell, te/kaffe og frukt.
 • Varighet: 3 timer

Arbeidsgiver har ansvaret for at arbeidstakere har fått den nødvendige opplæring og bevisstgjøring. Ref: Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) Kapittel 14.

Kommende kurs

Kort beskrivelse

Kurset skal gi deltakerne kunnskap om følgende tema:

 • Når oppstår hørselsskader?
 • Tiltaks- og grenseverdier ved ulike typer arbeid.
 • Helsefare og risikovurdering ved støy.
 • Støymåling. Tiltak mot støy.
 • Bruk av hørselvern; fordeler og ulemper ved ulike hørselvern.
 • Helseundersøkelse og hørselskontroll.
 • Aktuelle lover og forskrifter.
 • Helsemessige konsekvenser av arbeid med vibrerende verktøy.
 • Forståelse av risiko knyttet til vibrasjoner og hvordan tegn på skader skal oppdages og rapporteres.
 • Vibrasjonskalkulator.
 • Tiltaks- og grenseverdiene for eksponeringen.
 • Opplæring i organisering av arbeidet, gjennomgang av hvordan redusere eksponeringen og eventuelle tiltak som skal iverksettes.

Gjennomføring av kurset forutsetter 6 deltakere.

Kurset kan også holdes ute i bedrift for grupper på inntil 12 deltakere.