LHL

Hopp direkte til innhold
Annet

Kurs: Støy og vibrasjoner

Vi tilbyr kurs i støy og vibrasjoner for bedrifter.

Pris
1 050,- /deltager
Pris hos bedrift
11 600,- /12 deltagere
Pris per deltaker, inkludert kursmateriell, te/kaffe og frukt.
 • Varighet: 3 timer

Arbeidsgiver har ansvaret for at arbeidstakere har fått den nødvendige opplæring og bevisstgjøring. Ref: Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) Kapittel 14.

Kommende kurs

 • 7. januar
 • 4. februar
 • 4. mars
 • 1. april

Kort beskrivelse

Kurset skal gi deltakerne kunnskap om følgende tema:

 • Når oppstår hørselsskader?
 • Tiltaks- og grenseverdier ved ulike typer arbeid.
 • Helsefare og risikovurdering ved støy.
 • Støymåling. Tiltak mot støy.
 • Bruk av hørselvern; fordeler og ulemper ved ulike hørselvern.
 • Helseundersøkelse og hørselskontroll.
 • Aktuelle lover og forskrifter.
 • Helsemessige konsekvenser av arbeid med vibrerende verktøy.
 • Forståelse av risiko knyttet til vibrasjoner og hvordan tegn på skader skal oppdages og rapporteres.
 • Vibrasjonskalkulator.
 • Tiltaks- og grenseverdiene for eksponeringen.
 • Opplæring i organisering av arbeidet, gjennomgang av hvordan redusere eksponeringen og eventuelle tiltak som skal iverksettes.

Gjennomføring av kurset forutsetter 6 deltakere.

Kurset kan også holdes ute i bedrift for grupper på inntil 12 deltakere.