LHL

Hopp direkte til innhold

Redusert drift

Vi tilbyr nå ikke fysiske pasientkonsultasjoner eller noen form for undersøkelser. Vi gjør dette tiltaket for å minimere kontakt og smittefare.

Bedriftshelsetjenesten: vi bruker video. Kontakt oss på 934 63 626

Du kan nå bestille videokonsultasjon hos en av våre allmennleger. Bestill på telefon 52 69 69 69

Viktig melding
Bedriftshelsetjeneste

Kurs: Støy og vibrasjoner

Vi tilbyr kurs i støy og vibrasjoner for bedrifter.

Pris per deltaker, inkludert kursmateriell, te/kaffe og frukt.
 • Varighet: 3 timer

Arbeidsgiver har ansvaret for at arbeidstakere har fått den nødvendige opplæring og bevisstgjøring. Ref: Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) Kapittel 14.

Dato for kurs 2020 kommer. 

Kort beskrivelse

Kurset skal gi deltakerne kunnskap om følgende tema:

 • Når oppstår hørselsskader?
 • Tiltaks- og grenseverdier ved ulike typer arbeid.
 • Helsefare og risikovurdering ved støy.
 • Støymåling. Tiltak mot støy.
 • Bruk av hørselvern; fordeler og ulemper ved ulike hørselvern.
 • Helseundersøkelse og hørselskontroll.
 • Aktuelle lover og forskrifter.
 • Helsemessige konsekvenser av arbeid med vibrerende verktøy.
 • Forståelse av risiko knyttet til vibrasjoner og hvordan tegn på skader skal oppdages og rapporteres.
 • Vibrasjonskalkulator.
 • Tiltaks- og grenseverdiene for eksponeringen.
 • Opplæring i organisering av arbeidet, gjennomgang av hvordan redusere eksponeringen og eventuelle tiltak som skal iverksettes.

Gjennomføring av kurset forutsetter 6 deltakere.

Kurset kan også holdes ute i bedrift for grupper på inntil 12 deltakere.