Hopp direkte til innhold
Bedriftshelsetjeneste

Kurs: Stress og stressmestring

Pris på forespørsel
  • Varighet: 2–3 timer

Stress på arbeidsplassen er ikke nødvendigvis negativt. Det viktige er at alle på arbeidsplassen sammen forebygger skadelig stress og samtidig setter hverandre i stand til å mestre det naturlige stresset.

Alle reagerer ulikt på stressende hendelser. For eksempel kan noen oppleve en omstilling som veldig stressende, mens andre gleder seg til å møte nye utfordringer. Det er altså hver enkelt sin opplevelse av en situasjon, ikke bare situasjonen i seg selv som utløser stressreaksjoner.

Kort beskrivelse

Kurset skal gi deltakerne kunnskap om følgende tema:

  • Stress – hva er det?
  • Tidlige tegn på stress
  • Hva skaper stress?
  • Hvordan håndtere stress bedre?
  • Avslapningsteknikker
  • Dialog og individuell refleksjon

Våre spesialister

Susanne Norland

Susanne Norland

Bedriftssykepleier / HMS-rådgiver
Forusakutten bedriftshelsetjeneste
977 90 876

Utdanning: Bachelor i sykepleie. Master i organisasjon- og ledelse ved Handelshøyskolen BI. Samspill og ledelse - anvendt organisasjonspsykologi. Ledelse - makt og mening.

Yrkeserfaring: Bedriftssykepleier / HMS-rådgiver bedriftshelsetjeneste, oljeservice/dykking, helseøkonomiforvaltning, kommunehelsetjenesten og Stavanger Universitetssykehus.

Faglig profil: Psykososialt arbeidsmiljø, organisasjonsutvikling, konflikthåndtering, stressmestring, faktaundersøkelse for håndtering av mobbing/trakassering, regelverkskompetanse onshore og offshore/dykking, inspeksjoner, kurs- og foredragsholder.

Anne Beate Johansen

Anne Beate Johansen

Daglig Leder. Ergonom.
Forusakutten bedriftshelsetjeneste
52 69 69 69

Utdanning: Bachelor (Hons) i Fysioterapi, Univ. Teesside UK. Videreutdanning i psykisk helsearbeid.

Yrkeserfaring: Ledelse, ergonom / HMS-rådgiver bedriftshelsetjeneste, IA-rådgiver Nav Arbeidslivssenter, privatpraktiserende fysioterapeut Fysioterapi St. Olav, fysioterapeut Kettering General Hospital.

Faglig profil: Ledelse, risikovurdering landbasert industri /offshore, ergonomiske vurderinger gruppe- og individnivå, HMS-rådgiver, IA-rådgiver, sykefraværsbistand, systematisk HMS-arbeid, stressmestring, fysisk aktivitet, bistand ved nybygg/ombygging, Tanita bodyscan, kurs- og foredragsholder.