LHL

Hopp direkte til innhold

Redusert drift

Vi tilbyr nå ikke fysiske pasientkonsultasjoner eller noen form for undersøkelser. Vi gjør dette tiltaket for å minimere kontakt og smittefare.

Bedriftshelsetjenesten: vi bruker video. Kontakt oss på 934 63 626

Du kan nå bestille videokonsultasjon hos en av våre allmennleger. Bestill på telefon 52 69 69 69

Viktig melding
Bedriftshelsetjeneste

Kurs: Stress og stressmestring

Pris på forespørsel
  • Varighet: Etter avtale

Stress på arbeidsplassen er ikke nødvendigvis negativt. Det viktige er at alle på arbeidsplassen sammen forebygger skadelig stress og samtidig setter hverandre i stand til å mestre det naturlige stresset.

Alle reagerer ulikt på stressende hendelser. For eksempel kan noen oppleve en omstilling som veldig stressende, mens andre gleder seg til å møte nye utfordringer. Det er altså hver enkelt sin opplevelse av en situasjon, ikke bare situasjonen i seg selv som utløser stressreaksjoner.

Kort beskrivelse

Kurset skal gi deltakerne kunnskap om følgende tema:

  • Stress – hva er det?
  • Tidlige tegn på stress
  • Hva skaper stress?
  • Hvordan håndtere stress bedre?
  • Avslapningsteknikker
  • Dialog og individuell refleksjon