LHL

Hopp direkte til innhold
Bedriftshelsetjeneste

Kurs: Helsefare ved varme arbeider

Er du en håndverker som benytter åpen ild, oppvarming, sveise-, skjære-, lodde- og/eller slipeutstyr?

Inkludert kursmateriell og kaffe/te og frukt.
  • Varighet: 3 timer

Arbeidstakere som utfører varmt arbeid, kan bli eksponert for mange forskjellige helsefarlige forurensninger. Eksponering for forurensninger i forbindelse med varmt arbeid medfører særlig fare ved innånding av gasser og damper, støv og røyk.

Yrkeshygieniker og ingeniør i kjemi, Roza Sargsyan, holder kurs og gir opplæring om helsefare ved varme arbeider.

Kort beskrivelse

Kurset skal gi deltakerne kunnskap om følgende tema:

  • De ulike arbeidsoperasjonene og hvilke stoffer som frigjøres
  • Informasjon om de ulike stoffene og hvilken helsefare de representerer
  • Støy
  • Vibrasjon
  • Nødvendigheten med bruk av rett verneutstyr
  • Riktig valg og bruk av personlig verneutstyr
  • Aktuelle lover og forskrifter

Gjennomføring av kurset forutsetter 6 deltagere.

Kurset kan også holdes ute i bedrift for gruppe på inntil 12 deltagere.