Hopp direkte til innhold
Bedriftshelsetjeneste

Kurs: Helsefare ved varme arbeider

Er du en håndverker som benytter åpen ild, oppvarming, sveise-, skjære-, lodde- og/eller slipeutstyr?

Inkludert kursmateriell og kaffe/te og frukt.
  • Varighet: 3 timer

Arbeidstakere som utfører varmt arbeid, kan bli eksponert for mange forskjellige helsefarlige forurensninger. Eksponering for forurensninger i forbindelse med varmt arbeid medfører særlig fare ved innånding av gasser og damper, støv og røyk.

 

Kort beskrivelse

Kurset skal gi deltakerne kunnskap om følgende tema:

  • De ulike arbeidsoperasjonene og hvilke stoffer som frigjøres
  • Informasjon om de ulike stoffene og hvilken helsefare de representerer
  • Støy
  • Vibrasjon
  • Nødvendigheten med bruk av rett verneutstyr
  • Riktig valg og bruk av personlig verneutstyr
  • Aktuelle lover og forskrifter

Våre spesialister

Grethe Rettedal

Yrkeshygieniker / HMS-rådgiver
Forusakutten bedriftshelsetjeneste
47 47 61 22

Utdanning: Cand.scient. i helse og miljøvernfag fra Universitetet i Sørøst-Norge.

Yrkeserfaring: Yrkeshygiene / HMS-rådgiver bedriftshelsetjeneste, kommunal og fylkeskommunal sektor, rådgiver miljørettet helsevern kommunal sektor.

Faglig profil: Yrkeshygieniker, HMS-rådgiver, systematisk HMS- arbeid, bistand ved nybygg/ombygging og kurs- og foredragsholder.

Gjennomføring av kurset forutsetter 6 deltagere.

Kurset kan også holdes ute i bedrift for gruppe på inntil 12 deltagere.