Hopp direkte til innhold

Medarbeidere

Bedriftssykepleiere, ergonomer, bedriftsleger og yrkeshygieniker; vi har ulik og utfyllende kompetanse på risikofaktorer ansatte kan utsettes for i arbeidsmiljøet og hjelper din bedrift med å finne gode løsninger.

Bedriftshelsetjenesten

Petter Underhaug Berntsen

Daglig Leder. Ergonom / HMS-rådgiver
Forusakutten bedriftshelsetjeneste
482 13 338

Utdanning: Bachelor i ergoterapi NTNU. Master i Helsevitenskap NTNU.

Yrkeserfaring: Ergonom / HMS-rådgiver bedriftshelsetjeneste, miljøterapeut i boenhet, kommunal ergoterapeut.

Faglig profil: Ergonomi i ulike yrker/sektorer (gruppe- og individnivå), ergonomisk risikovurdering landbasert industri/offshore, overordnet risikovurdering, HMS-rådgiver, systematisk HMS-arbeid, sykefraværsbistand, gruppeinstruktør, bistand ved nybygg/ombygging, Tanita bodyscan, kurs- og foredragsholder.

Audun Veggeland

Lege med spesialisering i arbeidsmedisin
Forusakutten bedriftshelsetjeneste

Utdanning: Medisinsk embedseksamen Bergen 1979, spesialist i allmennmedisin 1989-1999, spesialist i arbeidsmedisin 1994. Godkjent petroleumslege.

Yrkeserfaring: Ca. 30 års erfaring som bedriftslege, ca. 8 års erfaring som allmennlege, 16 års erfaring som fagansvarlig lege i petroleumsindustrien. 1 år i psykiatrien. 35 års ledererfaring, diverse tillitsverv og styreverv.

Faglig profil: Spesialrådgiver i arbeidsmedisin.

Maren Ekeland

Bedriftslege (i permisjon)
Forusakutten bedriftshelsetjeneste
52 69 69 69

Utdanning: Cand.med ved University of Debrecen Ungarn i 2014.

Yrkeserfaring: Godkjent turnuslege ved Haukeland Universitetssykehus, fullført 2016. 6 måneder som LIS ved BUP, 2 år som LIS ved kirurgisk avdeling på SUS. 1 års erfaring som ALIS/bedriftslege ved Forusakutten. 

Faglig profil: Godkjent offshore, sjømann og dykkelege.

Eirik Hellem

Bedriftslege
Forusakutten bedriftshelsetjeneste

Utdanning: Cand.med ved Charles University, Tsjekkia 2010.  Sykepleier ved Diakonhjemmet høyskole, Oslo 2002

Yrkeserfaring: Bedriftslege og allmennlege ved Forusakutten. Fastlege Byhaugen Legesenter, legevaktslege Stavanger Legevakt, fengselslege Stavanger Fengsel, helsestasjonslege Hinna Helsestasjon, LIS ved psykiatrisk avd. SUS, allmennlege Forusakutten, turnuslege Stavanger Legevakt, turnuslege Tananger Legesenter, turnuslege SUS. Perioden 2001 - 2006; sykepleier på forskjellige avd. som psykiatri, hjemmetjeneste, kirurgisk og intensiv. 

Faglig profil: Spesialist i allmennmedisin

Hans Egil Eckhoff

Spesialrådgiver i arbeidsmedisin
Forusakutten bedriftshelsetjeneste

Utdannet lege i 1974, spesialist i generell kirurgi 1983, spesialist i ortopedi 1988. Godkjent petroleumslege, sjømannslege, offshore sikkerhetskurs, kurs innen krisehåndtering og mye mer.

Han har 25 års erfaring som bedriftslege og som fagansvarlig lege for offshoreinstallasjoner. Bedriftslege og faglig ansvarlig lege for Aker og Exxon mobile i 17 år.

Ingunn Reed Anda

Bedriftssykepleier / HMS-rådgiver
Forusakutten bedriftshelsetjeneste
476 97 866

Utdanning: Bachelor i sykepleie. Master i helsefremmende arbeid.

Yrkeserfaring:
Kommunehelsetjeneste: sykehjem og hjemmesykepleie
Spesialisthelsetjeneste: hematologi og kreftsykepleie
NAV: veiledning for arbeidsgivere

Faglig profil: HMS-rådgiver, systematisk HMS-arbeid, helsefremmende arbeid, arbeidshelseovervåkning, kurs- og foredragsholder.

Inger Levang

Bedriftssykepleier / HMS-rådgiver
Forusakutten bedriftshelsetjeneste
476 97 865

Utdanning: Risikoanalyse. HMS-ledelse. Bachelor i sykepleie.

Yrkeserfaring:
HMS koordinator.
Sykepleie, spesialisthelsetjeneste, avd. for lungesykdom, og Medisinsk observasjonspost for hjertesyke.

Faglig profil: HMS-rådgiver, risikovurderinger / ROS-analyse, systematisk HMS arbeid, arbeidshelseovervåking, kurs- og foredragsholder.

Marte-Kristine Hegner Frantzen

Ergonom / HMS-rådgiver
Forusakutten bedriftshelsetjeneste
940 05 584

Utdanning: Bachelor i fysioterapi. Master i helsevitenskap og fordypning i grunnleggende HMS-ledelse.

Yrkeserfaring: Fysioterapeut fra både kommunal og privat sektor.

Faglig profil: Ergonomi på arbeidsplassen, HMS-rpdgiver, systematisk HMS-arbeid, muskel- og skjelettplager, livsstilsveiledning/endring. 

Kristine Jansen

Bedriftssykepleier / HMS-rådgiver
Forusakutten bedriftshelsetjeneste
940 06 030

Utdanning: Bachelor i sykepleie. Videreutdanning i risikostyring og godt i gang med en master i organisasjon og ledelse.

Yrkeserfaring: Lang yrkeserfaring fra privat og kommunal sektor.

Faglig profil: Bedriftssykepleier og HMS-rådgiver, veiledning, coaching, kartlegginger og bistand innen psykososialt arbeidsmiljø.

Stine Evensen

Koordinator
Forusakutten bedriftshelsetjeneste
934 63 626

Utdanning: Helsesekretær

Yrkeserfaring: Helsesekretær i 7 år ved legesenter i Stavanger, arbeidet som helsesekretær i Sana Bedriftshelsetjeneste, Sana Reisemedisin og Hjelp 24 Bedriftshelsetjeneste.

Faglig profil: Koordinator BHT, kundekontakt bedriftskunder, helsesekretær, drugtesting heliport offshore.

Hilde Sortland

Vaksinesykepleier
Forusakutten bedriftshelsetjeneste

Utdanning: Sykepleier ved UiS 1997

Yrkeserfaring: Sykepleier ved Forusakutten BHT siden 2011 og fra 2013 ved Forusakutten vaksinesenter som vaksinesykepleier. Bistår også i andre sykepleieroppgaver samt assisterer ved småkirurgi og postoperativ. Før hun startet på Forusakutten har Hilde jobbet i 13 år på SUS, først 10 år på kardiologisk avdeling og deretter 3 år på medisinsk intensiv overvåkning. 

Faglig profil: Vaksinesykepleier

Håvard Nygård

KAM
Forusakutten bedriftshelsetjeneste
472 60 444

Yrkeserfaring:  Jobbet med salg, markedsføring og relasjoner siden 2002 for kjente merkevarer som XXL, SATS, Red Bull mm. Har jobbet i 14 år som kontaktperson mot bedriftskunder, deriblant 9 år med fokus på helsefremmende arbeid, fysisk aktivitet og helseøkonomi for ulike aktører i treningssenterbransjen.

Marte Bøe

Psykolog. Spesialist i klinisk psykologi (assosiert)
Forusakutten

Utdannet psykolog i 2002, spesialist i klinisk psykologi med fordypning barne- og ungdomspsykologi. Fordypning i organisasjonspsykologi.

Arbeider med privatpersoner fra barn til voksen, med spørsmål knyttet til jobb og helse f. eks. som jobbpsykolog med fokus på stresshåndtering, utbrenthet, jobb-familie-balanse, lederutvikling og arbeidsmiljø.

Hennes spisskompetanse og faglige engasjement ligger spesielt i et fokus på endring og utvikling hos mennesker og å koble dette opp mot de ulike rollene som klientene hennes har, det være seg leder, forelder eller elev, som hos barn og unge.