LHL

Hopp direkte til innhold

Medarbeidere

Bedriftssykepleiere, bedriftsleger, yrkeshygieniker og fysioterapeut: vi har ulik kompetanse på risikofaktorer ansatte kan utsettes for i arbeidsmiljøet.

Bedriftshelsetjenesten

Aud Johanne Rydningen

Aud Johanne Rydningen

Autorisert helsesekretær / Bedriftskoordinator

Bedriftshelsetjeneste

Tlf: 406 14 886

aud.johanne@forusakutten.no

Stine Randulff

Stine Randulff

Bedriftsfysioterapeut / HMS-rådgiver

Bedriftshelsetjeneste

Tlf: 479 10 742

stine@forusakutten.no

Marte Bøe

Marte Bøe

Psykolog. Spesialist i klinisk psykologi

Forusakutten

Utdannet psykolog i 2002, spesialist i klinisk psykologi med fordypning barne- og ungdomspsykologi. Fordypning i organisasjonspsykologi hos Institutt for Aktiv Psykoterapi.

Arbeider med privatpersoner fra barn til voksen, med spørsmål knyttet til jobb og helse f. eks. som jobbpsykolog med fokus på stresshåndtering, utbrenthet, jobb-familie-balanse, lederutvikling og arbeidsmiljø.

Hennes spisskompetanse og faglige engasjement ligger spesielt i et fokus på endring og utvikling hos mennesker og å koble dette opp mot de ulike rollene som klientene hennes har, det være seg leder, forelder eller elev, som hos barn og unge. Hun er dessuten opptatt av å skreddersy behandlingsopplegget til hver klient gjennom bruk av sin bestillerkompetanse og prosesskonsultasjon.