LHL

Hopp direkte til innhold

Medarbeidere

Bedriftssykepleiere, ergonomer, bedriftsleger, psykolog og yrkeshygieniker; vi har ulik og utfyllende kompetanse på risikofaktorer ansatte kan utsettes for i arbeidsmiljøet og hjelper din bedrift med å finne gode løsninger.

Bedriftshelsetjenesten

Anne Beate Johansen

Anne Beate Johansen

Daglig Leder. Ergonom.

Forusakutten bedriftshelsetjeneste

Tlf: 951 87 022

anne.beate@forusakutten.no

Utdanning: Bachelor (Hons) i Fysioterapi, Univ. Teesside UK. Videreutdanning i psykisk helsearbeid.

Yrkeserfaring: Ledelse, ergonom / HMS-rådgiver bedriftshelsetjeneste, IA-rådgiver Nav Arbeidslivssenter, privatpraktiserende fysioterapeut Fysioterapi St. Olav, fysioterapeut Kettering General Hospital.

Faglig profil: Ledelse, risikovurdering landbasert industri /offshore, ergonomiske vurderinger gruppe- og individnivå, HMS-rådgiver, IA-rådgiver, sykefraværsbistand, systematisk HMS-arbeid, stressmestring, fysisk aktivitet, bistand ved nybygg/ombygging, Tanita bodyscan, kurs- og foredragsholder.

Audun Veggeland

Audun Veggeland

Lege med spesialisering i arbeidsmedisin

Forusakutten bedriftshelsetjeneste

bht@forusakutten.no

Utdanning: Medisinsk embedseksamen Bergen 1979, spesialist i almennmedisin 1989-1999, spesialist i arbeidsmedisin 1994. Godkjent petroleumslege.

Yrkeserfaring: Ca 30 års erfaring som bedriftslege, ca 8 års erfaring som almennlege, 16 års erfaring som fagansvarlig lege i petroleumsindustrien. 1 år i psykiatrien. 35 års ledererfaring, diverse tillitsverv og styreverv.

Faglig profil: Spesialrådgiver i arbeidsmedisin.

Maren Ekeland

Maren Ekeland

Bedriftslege

Forusakutten bedriftshelsetjeneste

Tlf: 52 69 69 69

maren@forusakutten.no

Utdanning: Cand.med ved University of Debrecen Ungarn i 2014.

Yrkeserfaring: Godkjent turnuslege ved Haukeland Universitetssykehus, fullført 2016. 6mnd. som LIS ved BUP, 2 år som LIS ved kirurgisk avdeling på SUS. 1 års erfaring som ALIS/bedriftslege ved Forusakutten. 

Faglig profil: Godkjent offshore, sjømann og dykkelege.

Eirik Hellem

Eirik Hellem

Bedriftslege

Forusakutten bedriftshelsetjeneste

eirik@forusakutten.no

Utdanning: Cand.med ved Charles University, Tsjekkia 2010.  Sykepleier ved Diakonhjemmet høyskole, Oslo 2002

Yrkeserfaring: Bedriftslege og allmennlege ved Forusakutten. Fastlege Byhaugen Legesenter, legevaktslege Stavanger Legevakt, fengselslege Stavanger Fengsel, helsestasjonslege Hinna Helsestasjon, LIS ved psykiatrisk avd. SUS, allmennlege Forusakutten, turnuslege Stavanger Legevakt, turnuslege Tananger Legesenter, turnuslege SUS. Perioden 2001 - 2006; sykepleier på forskjellige avd. som psykiatri, hjemmetjeneste, kirurgisk og intensiv. 

Faglig profil: Spesialist i allmennmedisin

Hans Egil Eckhoff

Spesialrådgiver i arbeidsmedisin

Forusakutten bedriftshelsetjeneste

Utdannet lege i 1974, spesialist i generell kirurgi 1983, spesialist i ortopedi 1988. Godkjent petroleumslege, sjømannslege, offshore sikkerhetskurs, kurs innen krisehåndtering og mye mer.

Han har 25 års erfaring som bedriftslege og som fagansvarlig lege for offshoreinstallasjoner. Bedriftslege og faglig ansvarlig lege for Aker og Exxon mobile i 17 år.

Marte Bøe

Marte Bøe

Psykolog. Spesialist i klinisk psykologi

Forusakutten

Utdannet psykolog i 2002, spesialist i klinisk psykologi med fordypning barne- og ungdomspsykologi. Fordypning i organisasjonspsykologi.

Arbeider med privatpersoner fra barn til voksen, med spørsmål knyttet til jobb og helse f. eks. som jobbpsykolog med fokus på stresshåndtering, utbrenthet, jobb-familie-balanse, lederutvikling og arbeidsmiljø.

Hennes spisskompetanse og faglige engasjement ligger spesielt i et fokus på endring og utvikling hos mennesker og å koble dette opp mot de ulike rollene som klientene hennes har, det være seg leder, forelder eller elev, som hos barn og unge.

Grethe Rettedal

Grethe Rettedal

Yrkeshygieniker / HMS-rådgiver

Forusakutten bedriftshelsetjeneste

Tlf: 474 76 122

grethe@forusakutten.no

Utdanning: Cand.sient. i helse og miljøvernfag fra Universitetet i Sørøst-Norge.

Yrkeserfaring: Yrkeshygiene / HMS-rådgiver bedriftshelsetjeneste, kommunal og fylkeskommunal sektor, rådgiver miljørettet helsevern kommunal sektor.

Faglig profil: Yrkeshygieniker, HMS rådgiver, systematisk HMS- arbeid, bistand ved nybygg/ombygging og kurs- og foredragsholder.

Inger Levang

Inger Levang

Bedriftssykepleier / HMS-rådgiver

Forusakutten bedriftshelsetjeneste

Tlf: 476 97 865

inger@forusakutten.no

Utdanning: Risikoanalyse. HMS-ledelse. Bachelor i sykepleie.

Yrkeserfaring:
HMS koordinator.
Sykepleie, spesialisthelsetjeneste, avd for lungesykdom, og Medisinsk observasjonspost for hjertesyke.

Faglig profil: HMS rådgiver, risikovurderinger / ROS analyse, systematisk HMS arbeid, arbeidshelseovervåking, kurs- og foredragsholder.

Ingunn Reed Anda

Ingunn Reed Anda

Bedriftssykepleier / HMS-rådgiver

Forusakutten bedriftshelsetjeneste

Tlf: 476 97 866

ingunn@forusakutten.no

Utdanning: Bachelor i sykepleie. Master i helsefremmende arbeid.

Yrkeserfaring:
Kommunehelsetjeneste: sykehjem og hjemmesykepleie
Spesialisthelsetjeneste: hematologi og kreftsykepleie
NAV: veiledning for arbeidsgivere

Faglig profil: HMS-rådgiver, systematisk HMS-arbeid, helsefremmende arbeid, arbeidshelseovervåkning, kurs- og foredragsholder.

Petter Underhaug Berntsen

Petter Underhaug Berntsen

Ergonom / HMS-rådgiver

Forusakutten bedriftshelsetjeneste

Tlf: 482 13 338

petter@forusakutten.no

Utdanning: Bachelor i ergoterapi NTNU. Master i Helsevitenskap NTNU.

Yrkeserfaring: Ergonom / HMS-rådgiver bedriftshelsetjeneste, miljøterapeut i boenhet, kommunal ergoterapeut.

Faglig profil: Ergonomi i ulike yrker/sektorer (gruppe- og individnivå), ergonomisk risikovurdering landbasert industri/offshore, overordnet risikovurdering, HMS-rådgiver, systematisk HMS-arbeid, sykefraværsbistand, gruppeinstruktør, bistand ved nybygg/ombygging, Tanita bodyscan, kurs- og foredragsholder.

Stine  Evensen

Stine Evensen

Koordinator

Forusakutten bedriftshelsetjeneste

Tlf: 934 63 626

stine@forusakutten.no

Utdanning: Helsesekretær

Yrkeserfaring: Helsesekretær ved legekontor og bedriftshelsetjenester. Miljøarbeider i kommunen.

Faglig profil: Koordinator BHT, kundekontakt bedriftskunder, helsesekretær, drugtesting heliport offshore.

Susanne Norland

Susanne Norland

Bedriftssykepleier / HMS-rådgiver

Forusakutten bedriftshelsetjeneste

Tlf: 977 90 876

susanne@forusakutten.no

Utdanning: Bachelor i sykepleie. Master i organisasjon- og ledelse ved Handelshøyskolen BI. Samspill og ledelse - anvendt organisasjonspsykologi. Ledelse - makt og mening.

Yrkeserfaring: Bedriftssykepleier / HMS-rådgiver bedriftshelsetjeneste, oljeservice/dykking, helseøkonomiforvaltning, kommunehelsetjenesten og Stavanger Universitetssykehus.

Faglig profil: Psykososialt arbeidsmiljø, organisasjonsutvikling, konflikthåndtering, stressmestring, faktaundersøkelse for håndtering av mobbing/trakassering, regelverkskompetanse onshore og offshore/dykking, inspeksjoner, kurs- og foredragsholder.

Håvard Nygård

Håvard Nygård

KAM

Forusakutten bedriftshelsetjeneste

Tlf: 472 60 444

havard.nygard@forusakutten.no

Yrkeserfaring:  Jobbet med salg, markedsføring og relasjoner siden 2002 for kjente merkevarer som XXL, SATS, Red Bull mm. Har jobbet i 14 år som kontaktperson mot bedriftskunder, deriblant 9 år med fokus på helsefremmende arbeid, fysisk aktivitet og helseøkonomi for ulike aktører i treningssenterbransjen.