Hopp direkte til innhold

Medarbeidere

Bedriftssykepleiere, ergonomer, bedriftsleger, psykolog og yrkeshygieniker; vi har ulik og utfyllende kompetanse på risikofaktorer ansatte kan utsettes for i arbeidsmiljøet og hjelper din bedrift med å finne gode løsninger.

Bedriftshelsetjenesten

Anne Beate Johansen

Anne Beate Johansen

Daglig Leder. Ergonom.
Forusakutten bedriftshelsetjeneste
52 69 69 69

Utdanning: Bachelor (Hons) i Fysioterapi, Univ. Teesside UK. Videreutdanning i psykisk helsearbeid.

Yrkeserfaring: Ledelse, ergonom / HMS-rådgiver bedriftshelsetjeneste, IA-rådgiver Nav Arbeidslivssenter, privatpraktiserende fysioterapeut Fysioterapi St. Olav, fysioterapeut Kettering General Hospital.

Faglig profil: Ledelse, risikovurdering landbasert industri /offshore, ergonomiske vurderinger gruppe- og individnivå, HMS-rådgiver, IA-rådgiver, sykefraværsbistand, systematisk HMS-arbeid, stressmestring, fysisk aktivitet, bistand ved nybygg/ombygging, Tanita bodyscan, kurs- og foredragsholder.

Kristine Furebotten Iversen

Kristine Furebotten Iversen

Med.dir, spesialist allmennmedisin & bedriftslege
Forusakutten bedriftshelsetjeneste

Utdanning: Cand.med ved Universitetet i Oslo 2007. Spesialist allmennmedisin 2019. 

Yrkeserfaring: 1 år ved AAT/stav DPS/AMC2 ( voksen psyk), allmennpraksis/fastlege i 8-9 år, (grunnlegger av 5 legesenter- med tilhørende kvalitetssystem) 4 år som veileder for turnuslege/LIS1 akuttposten BUP 1 år, Praksiskonsulent ved SUS 2 år. Forusakutten fra mars 2020 som medisinsk ansvarlig, allmennlege og bedriftslege. 

Faglig profil: Spesialist allmennmedisin

Audun Veggeland

Audun Veggeland

Lege med spesialisering i arbeidsmedisin
Forusakutten bedriftshelsetjeneste

Utdanning: Medisinsk embedseksamen Bergen 1979, spesialist i allmennmedisin 1989-1999, spesialist i arbeidsmedisin 1994. Godkjent petroleumslege.

Yrkeserfaring: Ca 30 års erfaring som bedriftslege, ca 8 års erfaring som allmennlege, 16 års erfaring som fagansvarlig lege i petroleumsindustrien. 1 år i psykiatrien. 35 års ledererfaring, diverse tillitsverv og styreverv.

Faglig profil: Spesialrådgiver i arbeidsmedisin.

Maren Ekeland

Maren Ekeland

Bedriftslege
Forusakutten bedriftshelsetjeneste
52 69 69 69

Utdanning: Cand.med ved University of Debrecen Ungarn i 2014.

Yrkeserfaring: Godkjent turnuslege ved Haukeland Universitetssykehus, fullført 2016. 6mnd. som LIS ved BUP, 2 år som LIS ved kirurgisk avdeling på SUS. 1 års erfaring som ALIS/bedriftslege ved Forusakutten. 

Faglig profil: Godkjent offshore, sjømann og dykkelege.

Eirik Hellem

Eirik Hellem

Bedriftslege
Forusakutten bedriftshelsetjeneste

Utdanning: Cand.med ved Charles University, Tsjekkia 2010.  Sykepleier ved Diakonhjemmet høyskole, Oslo 2002

Yrkeserfaring: Bedriftslege og allmennlege ved Forusakutten. Fastlege Byhaugen Legesenter, legevaktslege Stavanger Legevakt, fengselslege Stavanger Fengsel, helsestasjonslege Hinna Helsestasjon, LIS ved psykiatrisk avd. SUS, allmennlege Forusakutten, turnuslege Stavanger Legevakt, turnuslege Tananger Legesenter, turnuslege SUS. Perioden 2001 - 2006; sykepleier på forskjellige avd. som psykiatri, hjemmetjeneste, kirurgisk og intensiv. 

Faglig profil: Spesialist i allmennmedisin

Hans Egil Eckhoff

Spesialrådgiver i arbeidsmedisin
Forusakutten bedriftshelsetjeneste

Utdannet lege i 1974, spesialist i generell kirurgi 1983, spesialist i ortopedi 1988. Godkjent petroleumslege, sjømannslege, offshore sikkerhetskurs, kurs innen krisehåndtering og mye mer.

Han har 25 års erfaring som bedriftslege og som fagansvarlig lege for offshoreinstallasjoner. Bedriftslege og faglig ansvarlig lege for Aker og Exxon mobile i 17 år.

Marte Bøe

Marte Bøe

Psykolog. Spesialist i klinisk psykologi
Forusakutten

Utdannet psykolog i 2002, spesialist i klinisk psykologi med fordypning barne- og ungdomspsykologi. Fordypning i organisasjonspsykologi.

Arbeider med privatpersoner fra barn til voksen, med spørsmål knyttet til jobb og helse f. eks. som jobbpsykolog med fokus på stresshåndtering, utbrenthet, jobb-familie-balanse, lederutvikling og arbeidsmiljø.

Hennes spisskompetanse og faglige engasjement ligger spesielt i et fokus på endring og utvikling hos mennesker og å koble dette opp mot de ulike rollene som klientene hennes har, det være seg leder, forelder eller elev, som hos barn og unge.

Grethe Rettedal

Grethe Rettedal

Yrkeshygieniker / HMS-rådgiver
Forusakutten bedriftshelsetjeneste
474 76 122

Utdanning: Cand.sient. i helse og miljøvernfag fra Universitetet i Sørøst-Norge.

Yrkeserfaring: Yrkeshygiene / HMS-rådgiver bedriftshelsetjeneste, kommunal og fylkeskommunal sektor, rådgiver miljørettet helsevern kommunal sektor.

Faglig profil: Yrkeshygieniker, HMS rådgiver, systematisk HMS- arbeid, bistand ved nybygg/ombygging og kurs- og foredragsholder.

Inger Levang

Inger Levang

Bedriftssykepleier / HMS-rådgiver
Forusakutten bedriftshelsetjeneste
476 97 865

Utdanning: Risikoanalyse. HMS-ledelse. Bachelor i sykepleie.

Yrkeserfaring:
HMS koordinator.
Sykepleie, spesialisthelsetjeneste, avd for lungesykdom, og Medisinsk observasjonspost for hjertesyke.

Faglig profil: HMS rådgiver, risikovurderinger / ROS analyse, systematisk HMS arbeid, arbeidshelseovervåking, kurs- og foredragsholder.

Ingunn Reed Anda

Ingunn Reed Anda

Bedriftssykepleier / HMS-rådgiver
Forusakutten bedriftshelsetjeneste
476 97 866

Utdanning: Bachelor i sykepleie. Master i helsefremmende arbeid.

Yrkeserfaring:
Kommunehelsetjeneste: sykehjem og hjemmesykepleie
Spesialisthelsetjeneste: hematologi og kreftsykepleie
NAV: veiledning for arbeidsgivere

Faglig profil: HMS-rådgiver, systematisk HMS-arbeid, helsefremmende arbeid, arbeidshelseovervåkning, kurs- og foredragsholder.

Petter Underhaug Berntsen

Petter Underhaug Berntsen

Ergonom / HMS-rådgiver
Forusakutten bedriftshelsetjeneste
482 13 338

Utdanning: Bachelor i ergoterapi NTNU. Master i Helsevitenskap NTNU.

Yrkeserfaring: Ergonom / HMS-rådgiver bedriftshelsetjeneste, miljøterapeut i boenhet, kommunal ergoterapeut.

Faglig profil: Ergonomi i ulike yrker/sektorer (gruppe- og individnivå), ergonomisk risikovurdering landbasert industri/offshore, overordnet risikovurdering, HMS-rådgiver, systematisk HMS-arbeid, sykefraværsbistand, gruppeinstruktør, bistand ved nybygg/ombygging, Tanita bodyscan, kurs- og foredragsholder.

Stine  Evensen

Stine Evensen

Koordinator
Forusakutten bedriftshelsetjeneste
934 63 626

Utdanning: Helsesekretær

Yrkeserfaring: Helsesekretær i 7 år ved legesenter i Stavanger, arbeidet som helsesekretær i Sana Bedriftshelsetjeneste, Sana Reisemedisin og Hjelp 24 Bedriftshelsetjeneste.

Faglig profil: Koordinator BHT, kundekontakt bedriftskunder, helsesekretær, drugtesting heliport offshore.

Susanne Norland

Susanne Norland

Bedriftssykepleier / HMS-rådgiver
Forusakutten bedriftshelsetjeneste
977 90 876

Utdanning: Bachelor i sykepleie. Master i organisasjon- og ledelse ved Handelshøyskolen BI. Samspill og ledelse - anvendt organisasjonspsykologi. Ledelse - makt og mening.

Yrkeserfaring: Bedriftssykepleier / HMS-rådgiver bedriftshelsetjeneste, oljeservice/dykking, helseøkonomiforvaltning, kommunehelsetjenesten og Stavanger Universitetssykehus.

Faglig profil: Psykososialt arbeidsmiljø, organisasjonsutvikling, konflikthåndtering, stressmestring, faktaundersøkelse for håndtering av mobbing/trakassering, regelverkskompetanse onshore og offshore/dykking, inspeksjoner, kurs- og foredragsholder.

Hilde Sortland

Hilde Sortland

Vaksinesykepleier
Forusakutten bedriftshelsetjeneste

Utdanning: Sykepleier ved UiS 1997

Yrkeserfaring: Sykepleier ved Forusakutten BHT siden 2011 og fra 2013 ved Forusakutten vaksinesenter som vaksinesykepleier. Bistår også i andre sykepleieroppgaver samt assisterer ved småkirurgi og postoperativ. Før hun startet på Forusakutten har Hilde jobbet i 13 år på SUS, først 10 år på kardiologisk avdeling og deretter 3 år på medisinsk intensiv overvåkning. 

Faglig profil: Vaksinesykepleier

Håvard Nygård

Håvard Nygård

KAM
Forusakutten bedriftshelsetjeneste
472 60 444

Yrkeserfaring:  Jobbet med salg, markedsføring og relasjoner siden 2002 for kjente merkevarer som XXL, SATS, Red Bull mm. Har jobbet i 14 år som kontaktperson mot bedriftskunder, deriblant 9 år med fokus på helsefremmende arbeid, fysisk aktivitet og helseøkonomi for ulike aktører i treningssenterbransjen.